Blog

De drie hordes die private equity moet nemen in 2023- onze reactie

Private Equity.
Buy and Build.

Leestijd: 4 minuten

Deze blog is een samenvatting en onze reactie op het FD-artikel De drie hordes die private equity moet nemen in 2023 en geeft een aantal aanbevelingen aan private equity bedrijven om op korte termijn te werken aan het resultaat. Niet zonder redenen staat in het artikel vermeld “Investeerders moeten weer de mouwen opstropen.”  

Samenvatting FD artikel

Het FD artikel bespreekt de uitdagingen waarmee private equity bedrijven in 2023 te maken krijgen. De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) definieert private equity als: “het investeren in ondernemingen die niet genoteerd zijn op een effectenbeurs.”

Deze investeren in ondernemingen, vaak met het doel om deze bedrijven te verbeteren en te verkopen tegen een hogere winstfactor, de multiplier, dan ze hebben aangekocht. Deze hogere verkoopopbrengst kan worden bereikt doordat ze verbeteringen/veranderingen in het bedrijfsbeleid, het aantrekken van nieuw management, of het bijvoorbeeld uitvoeren van een buy en build strategie door het realiseren van een platform company en daarbij add-ons te zoeken en deze te integreren.

Drie hordes voor private equity

1. De eerste horde die genoemd wordt is het vinden van interessante investeringsmogelijkheden. Veel bedrijven zijn in de afgelopen jaren al opgekocht of zijn te duur geworden, waardoor het moeilijker wordt om goede investeringsmogelijkheden te vinden. Dit kan leiden tot een situatie waarin private equity bedrijven zich genoodzaakt zien om meer risico te nemen of zich te richten op nichemarkten.

2. De tweede horde is de aanpassing aan de veranderende regelgeving. De Europese Unie is bezig met het versterken van de bescherming van de werknemers en het milieu. Dit kan leiden tot nieuwe regels en verplichtingen voor private equity bedrijven, zoals het verplicht stellen van een bepaald percentage aan duurzame energie of het invoeren van beperkingen op het ontslaan van werknemers.

3. Ten slotte is de derde horde het behouden van winstgevendheid. De rente is op stijgende voet, en dit zet druk op de opbrengsten van private equity bedrijven. Hierdoor zullen deze bedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderende economische omstandigheden en wellicht meer risico’s nemen om winstgevend te blijven.

Conclusie

Het artikel besluit dat private equity bedrijven zich zullen moeten aanpassen aan deze uitdagingen door flexibel te zijn en innovatief te denken. Dit kan door het identificeren van nieuwe markten, het aanpassen van hun investeringsstrategieën en het inspelen op de veranderende regelgeving.

Onze aanbeveling: ” Maak werk van het integreren van uw portfoliobedrijven.” 

We waren medio december 2022 kennispartner bij het fusie en overname congres in Houten en hebben daar gesproken met een groot aantal Private Equity partijen over de integratie-ervaringen bij hun portfolio bedrijven.

Deze PE’s hanteren een buy and build strategie waarbij de PE een platformbedrijf koopt (ook wel een “anchor-bedrijf” genoemd) en vervolgens aanvullende bedrijven (add-ons) koopt die complementair zijn aan dat platformbedrijf. Het platformbedrijf fungeert als een basis of een fundament voor de groei van het bedrijf, terwijl de add-on investeringen bijdragen aan de groei van het platformbedrijf door het aanbieden van nieuwe producten, diensten of markten.

Hoe werkt de buy and build groeistrategie?

1. MenA en Acquisitie

Daadwerkelijk bedrijfswaarde realiseren gaat in twee delen. In het eerste deel wordt de platformbenadering bedacht en wordt er een platform company geacquireerd. Dit selectie en acquisitieproces beheerst PE bijzonder goed. Men kent de markt, de spelregels van het onderhandelen en kan scherp onderhandelen zodat de randvoorwaarde van succes in basis aanwezig zijn. Na de acquisitie van het platform worden de aanvullende acquisities gedaan, zodat nieuwe producten, markten en diensten kunnen worden aangeboden. Het analyseren, selecteren, acquireren en het besturen van platformbedrijven en add-ons is een belangrijke kerncompetentie van PE-organisaties. Integreren is dit zeker niet.

2. Integratie met problemen- en dit wilt u niet, maar is vaak de praktijk

Nadat de add-ons zijn aangekocht, moeten deze worden samengevoegd of worden geïntegreerd in de platform bedrijven. En daar horen we en zien we het vaak fout gaan, met als gevolg problematische integraties die geen waarde creëren of zelfs bedrijfswaarde vernietigen. Integreren is zeker geen kerncompetentie van veel PE-organisaties en hun platformbedrijven. De veelgehoorde problemen zijn:

 1. Slechte integratie: Veel overnames falen omdat de verkrijgende partij niet in staat is om de verworven bedrijfsonderdelen efficiënt te integreren in de bestaande organisatie. Dit kan resulteren in inefficiënties, conflicten en verlies van klanten.
 2. Verschillen in cultuur: Het Verkrijgen van bedrijven kan leiden tot culturele conflicten. Als de overnamebedrijf en het verworven bedrijf verschillende waarden en normen hebben, kan dit leiden tot problemen met de integratie en de motivatie van de werknemers.
 3. Onrealistische verwachtingen: Sommige acquisities worden gedaan met onrealistische verwachtingen over de winstgevendheid en groei van het verworven bedrijf. Als deze verwachtingen niet worden waargemaakt, kan dit leiden tot teleurstelling en een gebrek aan vertrouwen in de overname.
 4. Ontbreken van synergie: Synergie kan een belangrijke reden zijn om een overname te doen, maar in veel gevallen worden deze synergieën niet gerealiseerd. Dit kan leiden tot een gebrek aan waardecreatie voor de verkrijgende partij.
 5. Onvoldoende due diligence: soms worden bedrijven gekocht zonder voldoende onderzoek te doen naar de operationele staat van het bedrijf, waardoor de verkrijgende partij verrast kan worden door onverwachte problemen bij de samenvoeging.
Dit verbaast ons niet. We zien deze symptomen vaker bij problematische integraties.
 
3. Integratie zonder problemen- door een betere integratie-aanpak en structuur.

We gebruiken een aantal best practises die voor private equity bedrijven en hun deelnemingen van belang zijn voor het succesvol integreren van bedrijven.  Hieronder staan de belangrijkste:

 1. Op tijd beginnen: Begin niet na de closing van de deal maar bereid de integratie voor door tijdens de DD-fase onder andere te focussen op de aanwezige integratierisico’s en bereid de integratie voor zodat op de dag na de closing direct gestart kan gaan worden met de integratie.
 2. Integrale benadering: Zorg voor duidelijke bedrijfsbrede integratiedoelstellingen en een reële inschatting van de tijd, ervaring en de competenties die nodig zijn om er een succes van te maken. Het is belangrijk om binnen enkele weken een gedetailleerd integratieplan (hoe, wie, wat, waar, waarom) te hebben voor hoe deze doelstellingen behaald kunnen worden. 
 3. Communicatie: Een goede communicatie is essentieel tijdens de integratie. Dit betekent dat er duidelijke communicatiekanalen moeten zijn tussen alle stakeholdersgroepen, de verkrijgende partij en het verworven bedrijf, en dat er regelmatig overleg plaatsvindt.
 4. Leiderschap: Het is belangrijk dat er duidelijk leiderschap is tijdens de integratie. Dit betekent dat er een persoon of groep verantwoordelijk is voor het leiden van het integratieproces en dat er een heldere besluitvorming is.
 5. People: Aandacht voor de bedrijfscultuur, de mensen en de wijze waarop de verandering wordt vormgegeven: Integratie kan grote gevolgen hebben voor de werknemers, daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor hun welzijn en te zorgen voor een soepele overgang.
 6. Synergieën: Het is belangrijk om te bepalen welke synergieën er zijn tussen de twee bedrijven en deze te realiseren, zoals kostenreductie, groei van de klantenbasis, of nieuwe producten en diensten.

Door deze uitgangspunten toe te passen bij de integraties, verlopen onze integraties zonder onnodige problemen en kan al vroeg in het proces gestart worden met het realiseren van bedrijfswaarde.private equity 

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.