Blog

PMI best practices in de praktijk. Ja, ze bestaan echt!

Praktijk
Ervaring

Leestijd: 2 minuten

We doen regelmatig Post Merger Integration onderzoek bij bedrijven en instellingen. De afgelopen week heb ik kennis gemaakt met de PMI best practises van een grote multinational. Ik heb bij de kennismaking gesproken met de eindverantwoordelijke MenA manager. Hij heeft vervolgens het MenA  en het Post Merger Integratieproces (PMI) van zijn organisatie toegelicht.

Zonder te zeer in detail te treden, worden er bij deze organisatie in onze ogen een aantal PMI best practises toegepast. Deze gaan over:

1. Deal selectie en de besluitvorming rondom de targets;
2. De Pre Post Merger Integratie voorbereidingen;
3. De Post Merger Integratie (PMI).

Wat gaf mijn een goed gevoel bij deze PMI best practises?

Dat waren de hierna beschreven zaken:

  • Dealselectie en besluitvorming rondom de targets. Er zijn enkele ervaren mensen vrijgemaakt om het MenA traject te organiseren. Niet als bijtaak, maar als hoofdtaak. De basis voor de dealselectie ligt in de strategie. Hierbij spelen elementen, zoals toekomstige ontwikkelingen, het complementair zijn, andere skills en vaardigheden een onmisbare rol. Het opstellen van een longlist van potentiële targets en het traject om de longlist naar een shortlist terug te brengen, wordt bij voorkeur zo onbevooroordeeld mogelijk uitgevoerd. Vaste uitgangspunten en veronderstellingen worden in dit traject ter discussie gesteld. Dit om groupthink en biasvorming uit te bannen.
  • Pre Post Merger onderzoek (PMI onderzoek). Als vast onderdeel, voordat de closing plaats gaat vinden, worden  enkele ervaren medewerkers vanuit diverse disciplines aangesteld, die in bijna ieder pre closing traject een integratie analyse van de target uitvoeren. Niet de standaard DD zaken, maar een integraal en doelgericht onderzoek naar de integratiemogelijkheden van of bij de target en de eigen organisatie. Wat moet er gebeuren? Hoe zit het met de samenvoeging van culturen, mensen, systemen, processen, verdienmodellen en dat soort zaken? Er is een duidelijke visie aanwezig op het inventarisatieproces en de haar bekende faal- en succesfactoren. Door deze activiteiten uit te voeren, heeft deze multinational, voordat de closing een feit is, een voldoende beeld over hoe ze de integratie gaat aanvliegen. Uiteraard is er een integratieplan beschikbaar voordat de closing een feit is, zodat direct gestart kan worden na de closing. Een prima voorbeeld van PMI best practises gebruik.
  • Objectieve toetsing. Enkele weken voor de closing wordt het hele targetdossier door één of meerdere, niet bij de deal betrokken, MenA functionarissen van de multinational beoordeeld.  Daarna volgt een bespreking  met de bij de deal betrokken MenA medewerkers. Dit proces is specifiek gericht op het verbeteren van de besluitvorming.
  • Overdracht en KPI rapportage. De Post Merger Integratie wordt overgedragen naar de specifieke bedrijfsonderdelen van de Multinational. Periodiek wordt via deze rapportage gevolgd of de resultaten (nog) in lijn zijn met de uitgangspunten zoals deze golden op het moment van de closing. Afwijkingen worden door de MenA medewerkers van de multinational met de betrokken lijnorganisatie besproken en beoordeeld.

Conclusie over deze PMI best practises

Wat ik bij deze onderneming heb gezien tijdens ons PMI onderzoek, is een organisatie die doelbewust op zoek gaat naar objectiveerbare meerwaarde en daarvoor een acquisitie en de PMI best practises gebruikt als onderdeel van haar groeistrategie.

Een goede en tijdige voorbereiding is het halve werk. Daarom wordt uitgebreid aandacht besteed aan de operationele aspecten van de samenvoeging, de PMI. Dit op een zodanige manier dat het totaalplaatje (de acquisitie en de samenvoeging met de bestaande organisatie)  een zo goed mogelijk resultaat kent.

Enkele belangrijke faalfactoren, waardoor integraties niet opleveren waarvoor betaald is, zijn door deze set van activiteiten fors verminderd. Bovendien is de voorspelbaarheid van het eindresultaat fors toegenomen.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.