Personele kosten analyse bij een integratie of carve out

Personele kosten analyse bij een integratie of carve out

De personele kosten vormen bij veel organisaties meer dan 60 procent van de bedrijfskosten en daarmee zijn ze een belangrijke kostencomponent. Goed en transparant inzicht hebben in de huidige en toekomstige personele kosten en de daaraan gekoppelde potentie is belangrijk bij een acquisitie, een integratie of een carve out.

Personele kostenvraagstuk bij een acquisitie, integratie of carve out.

Bij deze trajecten worden op een gegeven moment vragen gesteld over de factor arbeid. Vragen die vaak voorkomen zijn:

  • Wat zijn mijn aan de factor arbeid gerelateerde kosten, inclusief de pensioenregeling?
  • Hoe ziet mijn functiehuis eruit en wat zijn de gevolgen van de acquisitie, integratie of carve out voor mijn functiehuis?
  • Wat zijn de gevolgen van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in termen van de kosten van arbeid?
  • Wat zijn de gevolgen voor het talent- en performanceprogramma in termen van de kosten van arbeid?

Ondersteuning

We kunnen de bestaande finance en HRM-organisatie  ondersteunen door het uitvoeren van analyses en rapportages tijdens:

  • de integratie Due Diligence;
  • de 120 dagen activiteiten;
  • het integratieplan.

Naast de hierboven benoemde vragen vereist het integratieprogramma vaak een nulmeting, om in de realisatiefase een goede rapportage te kunnen doen van de behaalde, aan personeel gerelateerde, synergie├źn. Dit geldt niet alleen voor de personele kosten, maar ook voor de FTE rapportages.

Uitvoering activiteiten

We werken bij deze activiteit samen met een gespecialiseerde competentiepartner die organisaties helpt bij het opstellen van beleid over personeel, arbeidsvoorwaarden en pensioen. De analyses en adviezen zijn cijfermatig onderbouwd en worden zo goed mogelijk ondersteund met data uit Crunchr. Dat is de tooling die het mogelijk maakt om snel personeelsdata te analyseren en rapporteren.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.