Personele kosten analyse bij een integratie of carve out

Personele kosten analyse bij een integratie of carve out

De personele kosten vormen veel organisaties meer dan 60% van de bedrijfskosten en zijn hiermee een belangrijke kostencomponent. Een goed en transparant inzicht hebben in de huidige en toekomstige “personele kosten” en de daaraan gekoppelde potentie is belangrijk bij een acquisitie, een integratie of een carve out.

Personele kosten vraagstuk bij een acquisitie, integratie of carve out.

Bij deze trajecten worden op een gegeven moment vragen gesteld over de factor arbeid. Enkele vragen die vaak voorkomen zijn:

  • Wat zijn mijn aan de factor arbeid gerelateerde kosten, inclusief de pensioenregeling?
  • Hoe ziet mijn functiehuis eruit en wat zijn de gevolgen van de acquisitie, integratie of carve out voor mijn functiehuis?
  • Wat zijn de gevolgen van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden in termen van de kosten van arbeid?
  • Wat zijn de gevolgen voor het talent- en performanceprogramma in termen van de kosten van arbeid?

Ondersteuning

We kunnen de bestaande finance en HRM-organisatie  ondersteunen door het uitvoeren van analyses en rapportages tijdens de:

  • Integratie Due Diligence;
  • 120 dagen activiteiten periode;
  • Het integratieplan.

Naast de hierboven benoemde terechte vragen vereist  het integratieprogramma vaak een nulmeting. Dit om in de realisatiefase een goede rapportage te kunnen doen van de behaalde, aan personeel gerelateerde, synergie├źn. Dit geldt niet alleen voor de personele kosten, maar ook voor de personele aantallen rapportages.

Uitvoering activiteiten

We werken bij deze activiteit samen met een gespecialiseerd competentiepartner die organisaties helpt bij het opstellen van beleid over personeel, arbeidsvoorwaarden en pensioen. De analyses en adviezen zijn cijfermatig onderbouwd en worden zo goed mogelijk ondersteund met data met Crunchr, hun technologie die het mogelijk maakt om snel personeelsdata te analyseren en rapporteren.