Blog

Partnerschap in een integratie of carve-out

Partnerschap

Leestijd: < 1 minuut

Daar waar er overgenomen, afgesplitst of gefuseerd wordt ontstaan er partnerships (tussen bedrijven en mensen) die er eerder niet waren. De hele dynamiek verandert en de kracht van een gezond partnership bepaald in grote mate het succes van de integratie of carve-out.

Partnerschap – drie relevante zaken

In het vormgeven van deze nieuwe (en soms tijdelijke) partnerships zijn drie zaken van groot belang om ze voor de samenwerking te laten werken:

1. Duidelijkheid over de uitgangspunten van het partnerschap.

Wat gaan we samen te realiseren? En wat dus ook niet? Waarin gaan we samenwerken en waar laten we elkaar met rust? Deze duidelijkheid in het begin met elkaar verkrijgen werpt zijn vruchten af in de rest van het traject. Het geeft ook veel duidelijkheid aan alle betrokkenen van beide partijen en alle stakeholders. En het geeft vooral richting aan de klus die geklaard moet worden om de integratie of carve-out een succes te maken.

2. Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Vanaf het begin de verantwoordelijkheden en nieuwe governance duidelijk hebben en communiceren. Benoemen van sleutelposities en nieuwe verantwoordelijkheden moeten bij de start duidelijk zijn. Dit voorkomt dat mensen hun eigen verhaal gaan maken en mogelijk onnodig afhaken. Een grote verandering brengt altijd onzekerheden met zich mee, deze vanaf de start benoemen en duidelijk en transparant zijn over wie waarvoor verantwoordelijk is helpt.

3. Hoe gaan we met elkaar om?

Wat is belangrijk voor beide partijen? Wat moeten de verschillende partijen van elkaar weten voordat ze vol het werk in gaan? Elkaar leren kennen is hier de sleutel. Aandacht voor de bedrijfsculturen en afspraken maken hoe met elkaar om te gaan als het lastig wordt zijn stappen die in het begin genomen moeten worden en zullen een hoop onnodig gedoe voorkomen.

Bedrijfsintegraties en carve-outs zijn mensenwerk en gezonde partnerschappen die zich vormen binnen deze processen zijn de sleutel tot succes!

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.