Blog

Post Merger Integratie en belangrijke overnamevalkuilen

M&A
Magazine

Leestijd: 2 minuten

Het MenA tijdschriftartikel van november 2018 over de overname valkuilen na een integratie is interessant. Als specialist bij bedrijfsintegraties herkennen we veel van de beschreven thema’s.

De constatering dat bij de koper de winkel moet blijven draaien en er ook nog een integratie tegelijk gedaan moet worden, zorgt voor gedoe en problemen binnen de organisaties. Vaak ontbreekt de nodige integratie-ervaring, competenties en een acquisitie- en integratiedraaiboek voor toezichthouders, zoals de Raad van Commissarissen. Het is vaak gewoon teveel. Hulp is dan welkom

In dit artikel over de overnamevalkuilen na een integratie ontbreekt echter een belangrijk element, waarmee de slagingskans van een integratie fors verbetert. Kopers en hun adviseurs zouden er goed aan doen om deze aanbeveling op te volgen.

Ons advies is:

“Beperk de overnamevalkuilen door de voorbereidingen voor de integratie in de pre closing fase te starten”

Het doel van deze vroege start is om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Zo kan voor de closing van de deal het aanwezige momentum binnen de organisaties gebruikt worden om gedurende de eerste paar maanden (de 120 dagen periode) de integratie op snelheid te brengen en te houden.  Hierbij worden de uitgangspunten gebruikt die in het voortraject (voor de signing en de closing) zijn gedefinieerd.

Best practises gebruiken om goede uitgangspunten te creëren

Deze uitgangspunten gaan over de activiteiten rondom de:

  • Deal rationale;
  • Uitgangspunten van de integratie van de (delen van de) organisatie;
  • Uitgangspunten voor het besturings- en het operationele model;
  • Synergiecase en nulmeting;
  • Integratierisico’s;
  • Bedrijfscultuur en het benoemen en behouden van medewerkers;
  • Stakeholders en communicatie;
  • Voorbereiding voor dag 1, de dag na de closing.

Toepassen best practises

Kopers van bedrijven of bedrijfsonderdelen zouden er goed aan doen om deze best practice toe te passen en hiermee de belangrijkste overnamevalkuilen bij een integratie te voorkomen. Daarnaast betekent de 120 dagen periode niet dat je altijd een paar maanden alleen maar aan het plannen bent. Zodra het kan en verstandig is, kun je veranderingen doorvoeren. Maar na 120 dagen verlies je het momentum als er niets gebeurd is. Dus zodra de post closing activiteiten zijn afgerond, is het gedetailleerde integratieplan klaar en kan de organisatie vaak met geringe externe ondersteuning zelf de integratie, via werkstromen en een projectorganisatie, organiseren en volgen.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.