integratiepotentieel volledig benutten integrationpeople

Wat doe ik als ik denk dat veel integratiepotentieel niet ‘geoogst’ is?

Het niet benutten van het verwachte integratiepotentieel is een vervelende conclusie. Deze kan blijken uit verschillende uiteenlopende problemen die zich binnen de organisatie voortdoen. Het is spijtig om dit vast te stellen, maar het vergt moed om deze problemen op te lossen.

De belangrijkste redenen dat de integratie niet zo succesvol is geweest heeft zeer waarschijnlijk te maken met:

Je moet een Second Wave integratie starten. Bij een second-wave-integratie worden het integratieproces, de oorspronkelijke integratiedoelstellingen en potentieel kritisch tegen het licht gehouden. Vanuit deze analyse kan je met een integrale aanpak de integratie een nieuw leven inblazen en opnieuw werken aan het integratiepotentieel.

Factoren om rekening mee te houden bij het oogsten van integratiepotentieel.

Je dient rekening te houden met de volgende zaken:

  • Emoties spelen een belangrijke rol;
  • Betrek de medewerkers in dit proces;
  • Analyseer het externe sentiment;
  • Hertoets de dealrationale en de verwachte uitkomsten;
  • Schep een nieuw momentum;
  • Ondersteun een robuuste integratie organisatie.

Bij een second-wave-integratie is een partij nodig die met een onafhankelijke blik naar de feiten kijkt.

Het momentum dat er tijdens de overname was, is verdwenen. Met behulp van de externe partij zal er gewerkt moeten worden aan het herstel van onderling vertrouwen tussen de partijen.

Meer informatie over onze diensten rondom dit thema treft u hier aan. Lees ook het artikel over de symptomen van een niet renderende integratie of bekijk ook onze case-study bij een Retailorganisatie. Bekijk ook de best practise op buy and build.

Wilt u alle ontwikkelingen rondom dit thema nog eens nalezen?  Download onze whitepaper. We maken ook graag tijd om met u uw casus te bespreken. Bel met Evert Oosterhuis op 036-54 82507. We zijn u graag van dienst.