Het strategisch carve out ontwerp opstellen

We kunnen de carve out strategie en het strategisch carve out ontwerp opstellen. Deze zijn gericht op het bereiken van een zo goed mogelijke bedrijfswaarde ontwikkeling, het behouden van de motivatie van de medewerkers, het minimaliseren van de operationele aspecten en het beperken van het gebruik van transitie dienstverlening (TSA Services).

Ondersteuning

We kunnen je ondersteunen bij het:

  • Analyseren en het op de belangrijkste punten in beeld brengen van de strategische, tactische en operationele gevolgen van de verschillende carve out scenario’s, plannen en bijbehorende doelstellingen. Bij de strategische  opties onderzoeken en beoordelen we de mogelijkheden van ‘optionality’. Dit is een vorm van scenario-analyse waarin verschillende mogelijkheden van splitsing kunnen worden verkend. Dit met het doel om te zien met welke optie de meeste bedrijfswaarde gecreëerd kan worden. Voorbeelden hiervan zijn: het afsluiten van een lange termijn commerciële  SLA of het wel of niet ‘meegeven’ van een systeem. De operationele gevolgen onderzoeken we met een ‘hotspot-analyse’. Dit is een methode waarbij we via een matrix de bedrijfsfuncties van de bij de carve out betrokken bedrijfsonderdelen afzetten tegen de Target Business Operating Model aspecten people-process-assets-systems-contracts.  We concentreren ons hierbij op de grootse, belangrijkste en meest ernstige separatiepunten. Dit om te zien of  de carve out per saldo de moeite waard is. Vaak ondersteunen we deze hotspot analyse met een voor deze carve out specifiek ontwikkeld financieel model.
  • Het bepalen van guiding principles. Deze hebben betrekking op de uitgangspunten van uw carve out. Hierbij kan het bijvoorbeeld van belang zijn dat beide organisaties, na de splitsing, zelfstandig functioneren. In dat geval moet de carve out zo ingericht worden dat beide onderdelen zelfstandig door kunnen gaan zonder dat dit ten laste gaat van de andere activiteit. Naast dit voorbeeld zijn er andere belangrijke case specifieke uitgangspunten of guiding principles vast te leggen.
  • Bespreken van de opties om de af te splitsen activiteiten eventueel onder te brengen in hiervoor opgerichte rechtspersonen. Dit met als doel om een eventuele verkoop te vereenvoudigen of te versnellen.
  • Bepalen van het retentiebeleid voor medewerkers en klanten op de belangrijkste punten.
  • Bepalen van de belangrijkste stakeholders en communiceren op hoofdlijnen.

Voordelen van een strategisch carve out ontwerp

De belangrijkste voordelen voor partijen zijn dat er via deze activiteiten risicomanagement en risicoreductie plaats vindt. De hoofdlijnen rapportage naar het bestuur en de toezichthouder van de verkoper en een mogelijke koper is op orde. De stakeholders blijven betrokken, waardoor het reputatierisico onder controle is.