De waargenomen cultuurverschillen worden genegeerd.

Wij vinden het daadwerkelijk aandacht schenken aan het cultuurverschil of aan de cultuurverschillen een belangrijke uitdaging. Een bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, symbolen, historie, gebruiken, traditie en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf. Deze cultuurverschillen hebben impact op vrijwel het gehele functioneren van het bedrijf.

Cultuur is de drijvende kracht

Bedrijfscultuur is de drijvende kracht achter hoe het er dagelijks binnen een bedrijf aan toe gaat. Een bedrijfscultuur kan beïnvloedt worden door verschillende factoren, waaronder:
  • de land of regiocultuur;
  • de bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering;
  • de sector waarin het bedrijf zich bevindt;
  • de normen en waarden van het personeel;
  • de leiderschapsstijlen

Culturen zijn altijd verschillend

In alle gevallen zijn er cultuurverschillen tussen de koper en de aangekochte organisatie. In de meeste integraties wordt helaas geen of te weinig aandacht besteed aan deze verschillen. Dit, omdat het management cultuur als ongrijpbaar en moeilijk ervaart of omdat men vindt dat er geen of geringe verschillen zijn. Dit komt, omdat bijvoorbeeld de bedrijven in omvang weinig verschillen, er een bijna identiek productieproces is of de directie al een lange tijd met een groep medewerkers samenwerkt.

Cultuurverschillen, zo leert de jarenlange praktijk, beïnvloeden een bedrijfsintegratie sterk als ze onvoldoende gestuurd worden. De cultuurverschillen zijn spelbepalend voor het succes van een integratie en behoren tot een van de uitdagingen in het integratieproces.

Oplossing: Breng de cultuurverschillen in beeld en voer een cultuurverandertraject op hoofdlijnen uit.

Het is van belang de bedrijfscultuur tijdens de Integratie Due Diligence op hoofdlijnen te bepalen. Wat zijn in deze fase de belangrijkste verschillen en op welke cultuurelementen moeten worden gestuurd? Tijdens de 120 dagen activiteiten wordt deze cultuurmeting op basis van de theorie van Quinn en Cameron breder uitgevoerd, waarna het cultuurmigratietraject  op hoofdlijnen start. Hierbij is er aandacht voor de leiderschapsrol van de diverse leidinggevende lagen van de organisatie. Dit cultuurtraject  loopt verder door in het integratieplan.