De cultuurverschillen worden niet serieus genomen

Wij vinden het onterecht geen aandacht schenken aan het cultuurverschil of de cultuurverschillen een belangrijke oorzaak van integratiefouten. Een bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, symbolen, historie, gebruiken, traditie en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf.

Drijvende kracht

Bedrijfscultuur is de drijvende kracht achter hoe het er dagelijks binnen een bedrijf aan toe gaat. Een bedrijfscultuur kan beïnvloed worden door verschillende factoren, waaronder:
  • de land of regiocultuur;
  • de bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering;
  • de sector waarin het bedrijf zich bevindt;
  • de normen en waarden van het personeel;
  • de leiderschapsstijlen

Culturen zijn altijd verschillend

In alle gevallen zijn de aanwezige bedrijfsculturen tussen de koper en de aangekochte organisatie verschillend. In de meeste integraties wordt helaas geen of te weinig aandacht besteed aan deze verschillen. Dit, omdat het management cultuur als ongrijpbaar ervaart of omdat men vindt dat er weinig of geringe verschillen zijn. Dit komt, omdat bijvoorbeeld de bedrijven als het gaat om grootte weinig verschillen, er een bijna identiek productieproces is of de directie al een lange tijd met een groep medewerkers werkt.

Cultuurverschillen, zo leert de jarenlange praktijk, beïnvloeden een bedrijfsintegratie negatief als ze onvoldoende gestuurd worden en zijn spelbepalend voor het succes van een integratie en staan daarom in onze opsomming van integratiefouten.

Oplossing: Breng de cultuurverschillen in beeld en voer een cultuurverandertraject uit

Het is van belang de bedrijfscultuur tijdens de Integratie Due Diligence op hoofdlijnen te bepalen. Wat zijn in deze fase de belangrijkste verschillen en op welke cultuurelementen moeten worden gestuurd? Tijdens de 120 dagen activiteiten wordt deze cultuurmeting breder uitgevoerd, waarna het cultuurmigratietraject start. Hierbij is er aandacht voor de leiderschapsrol van de diverse leidinggevende lagen van de organisatie. Dit cultuurtraject  loopt verder door in het integratieplan.

Print Friendly, PDF & Email