de voortgang van de synergie integrationpeople

Waarom moet ik de voortgang van de synergie meten en hoe doe ik dat?

De meting van de voortgang van de synergie realisatie is belangrijk  bij een (second wave) integratie. Dit heeft betrekking op een veelheid van onderwerpen. Niet alleen de verschillende kosten maar ook opbrengsten en activa vallen onder de definitie synergie. Als het goed is zijn bij de Integratie DD een aantal synergie uitgangspunten voor de diverse kosten en opbrengsten vastgelegd, nadat deze op haalbaarheid zijn getoetst. In de integratie moeten deze verschillende synergieën worden behaald. Hiervoor is een voortgangsmeting nodig.

Synergie gebieden

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Diverse kostensoorten
  • Aantal producten dat wordt aangeboden
  • Aantal (vaste) leveranciers
  • Aantal (vaste) afnemers
  • Aantal (vaste) medewerkers
  • Aantal productiemethoden en productielijnen
  • Eventueel wegvallen van activa (negatieve synergieën)

Meten is de voortgang van de synergie weten

Om het resultaat van een integratie te meten, is het belangrijk om zo snel mogelijk na de closing een nulmeting te hebben en deze vast te leggen. Een nulmeting waartegen de resultaten van de integratie-inspanning kunnen worden afgezet. Daarom is het belangrijk dit zo snel mogelijk te organiseren.

Hou hierbij rekening dat u hierbij mogelijk een aantal specialisten binnen de organisatie bij moet betrekken. Ook kunt u er niet van uitgaan dat u zich volledig op de cijfers van productieafdelingen kunt vertrouwen. Dit omdat de uitgangspunten voor deze cijfers mogelijk afwijken van de uitgangspunten voor de integratie.

Tracking ten opzicht van de doelen

Nadat u de nulmeting heeft georganiseerd is het zaak in de integratie organisatie de voortgang van de synergie te meten en de rapportage van de gegevens te organiseren, waarna de rapportage en de tracking t.o.v. de synergiedoelen kan plaatsvinden. Het kan nodig zijn hiervoor specifieke rapportage te ontwikkelen.hierbij mogelijk een vastlegging of meting.