De juiste executive zit niet op de juiste plaats.

Vaak is het na de afronden van een transactie, de closing, niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie en waar dat op is gebaseerd. Dit leidt tot onduidelijkheid en kan uiteindelijk het mogelijk verlies van kernmedewerkers tot gevolg hebben. Dit verlies van kernmedewerkers zal direct leiden tot waardeverlies van de nieuwe organisatie. Ook een verhoging van het ziekteverzuim, een grotere mate van afwezigheid en een verminderde productiviteit komen vaak voor.

Oplossing: Het is verstandig om voor de closing deze functionarissen te benoemen en anderen teleur te stellen.

Een vroege benoeming van de executive groep voor de eindverantwoordelijke functies is van groot belang. Beoordeel hierbij de ervaring, afkomst, maar ook de competenties, ervaringen met acquisities en integraties, culturele aspecten en persoonlijke vaardigheden van de executives. Laat deze door een onafhankelijke derde in beeld brengen en zorg voor een executive alignment en een goede onboarding van het nieuwe directieteam. Dit ook met het oog op een objectieve weging en eventuele ontwikkelings- en coachingsmogelijkheden.

Het is daarom verstandig om in een zo vroeg mogelijk stadium deze functionarissen te benoemen en op de juiste plaats in de organisatie te positioneren en anderen teleur te stellen dan de onzekerheid lang te laten oplopen met alle onverwachte en ongewenste gevolgen van dien. In de Integratie DD en de 120 dagen activiteiten wordt de basis gelegd voor de managementlagen en de kernmedewerkersstructuur van de organisatie.