De integratiebenadering is niet integraal uitgevoerd.

Integratieprocessen zijn ingewikkeld. Vaak worden deze globaal beoordeeld. Deze worden nog complexer als beide organisaties niet (geheel) stabiel zijn of op basis van gelijkwaardigheid worden samengevoegd. Operationele, financiële of personele problemen worden niet opgelost door een integratie. Het samenvoegen van bedrijven met instabiele onderdelen of op basis van gelijkwaardigheid levert in de praktijk veel ellende, synergieverlies en gedoe op.

Dit kan ook gebeuren in situaties waar niets verandert. Dit, omdat bijvoorbeeld een earn-out regeling gedurende een bepaalde periode van toepassing is en er kort na de closing geen minimumpakket aan integratie-activiteiten heeft plaatsgevonden, kom je na de earn-out periode voor grote problematische integratievraagstukken te staan.

Oplossing: Beoordelen van de waardecreatie- en synergiemogelijkheden

Uitgangspunt is de strategische reden voor de aankoop. Bedrijven integreren op gelijkwaardigheid is een foute integratiebenadering en per definitie geen goed plan. Beter is het om te kijken naar de onderdelen waarin een bedrijf of afdeling excelleert. Waar zijn bepaalde competenties beter ontwikkeld, hoe gaat het operating model zich ontwikkelen en is er sprake van een zogenaamde “best practise”? Voer deze analyse bij de integratie Due Diligence uit met behulp van het Target Business Architecture Model, ontwikkel  dit model verder bij de 120 dagen activiteiten en bereik het in het integratieplan.  Zorg daarbij dat er aandacht wordt besteed aan de onderstaande elementen:

Een globale integratiebenadering.