De bedrijfscultuur, cultuurscan en de cultuurverandering

Het onderdeel Bedrijfscultuur, cultuurscan en cultuurverandering maakt onderdeel uit van de integratie DD, de integratievoorbereiding, de 120 dagen activiteiten en kan doorlopen in het integratieplan.

Onbesproken bedrijfscultuur- en gedragsverschillen tussen samengevoegde bedrijven of onderdelen en de hiervoor benodigde managementstijl zorgen, wanneer deze niet in beeld worden gebracht, geanalyseerd en gemitigeerd worden, jarenlang voor “zand” in de motor. De cultuurscan, op basis van de Quinn methodologie, is gericht op het in beeld brengen van de bestaande cultuur- en gedragsverschillen en het overbruggen daarvan. Dit zorgt ervoor dat iedereen, als het gaat om gedrag en gevoel, bijdraagt aan de strategie van de onderneming.

bedrijfscultuurEen eerste stap bestaat uit het tijdens de integratie DD of bij de integratievoorbereiding op de belangrijkste punten, in kaart brengen van de huidige en gewenste cultuur. De rapportage, met de verschillen(GAP) analyse en het advies hierover, geeft jou een eerste inzicht in de te volgen route voor de gedragsverandering. Wanneer nodig kan dit traject tijdens de 120 dagen periode gedetailleerder worden vormgegeven en wordt ondersteuning geleverd om de verandering te ondersteunen en te borgen tijdens het verdere deel van de integratie. Deze activiteiten worden dan ingebed in het bedrijfsbrede integratieplan met werkstromen.

We kunnen voor deelonderwerpen expertise van onze competentiepartners inzetten.