Bedrijfsintegratie uitdagingen

Inschatting van de integratie werkzaamheden

Voorkom
onderschatting.
Voorkom
verlies van
momentum.

De inschatting van de integratiewerkzaamheden blijkt in de praktijk een lastig onderdeel. Veel dealmakers en directies denken dat men eerst de deal moet doen voordat de bedrijfsintegratie kan starten. Mogelijk is dat ingegeven door commerciële belangen van de dealmaker, door onervarenheid van betrokkenen, en/of door tijdgebrek van de beleidsmakers. Sinds jaar en dag is het de gangbare, maar onwenselijke, praktijk om na het sluiten van een overnamedeal, dus ná de closing, te starten met nadenken over de integratie. 

Start vroegtijdig

Acquisities zijn cruciale stappen voor bedrijven voor het realiseren van groei. De dealdruk, bovenop de aandacht voor de bestaande business, maakt dat de integratie soms gezien wordt als ‘iets erna’ en/of ‘iets erbij’. Een direct gevolg is dat een tijdige, doelgerichte start met integrale aandacht voor  bijvoorbeeld waardecreatie, waardebehoud, het behouden van kernmedewerkers en stakeholder gerichte communicatie ontbreekt. De integratie werkzaamheden zijn onderschat.

Gebruik het aanwezige momentum

Wie ná closing uitgebreid en rustig de tijd neemt voor de integratiestart komt voor grote problemen te staan. Na de closing heeft de organisatie 90 tot 120 dagen de tijd om  momentum te realiseren. Daarna is dit psychologisch belangrijke momentum weg. Vaak gaan betrokkenen dan terug naar hun oude werkwijze en gewoontes. De organisatie moet dit momentum dus gebruiken om de integratie tempo te geven.

Gebruik ervaren medewerkers

Organisaties die (kort) na de closing starten met hun integratie nemen vaak aan dat bestaande medewerkers een integratie ‘erbij’ kunnen doen. Het gevolg is dat toch al drukke medewerkers er veel werk bij krijgen. Daardoor en door een gebrek aan integratie-ervaring bij die toch al drukke medewerkers, komen deze medewerkers onder een fors hoge druk. De gevolgen voor de organisatie zijn groot namelijk:

  • Het integratieproces duurt te lang.
  • Er worden belangrijke zaken vergeten of nagelaten.
  • Er vallen belangrijke (kern) medewerkers (langdurig) uit door ziekte.
  • Kernmedewerkers besluiten vanwege de dubbele werkdruk een functie ergens anders te aanvaarden.

De negatieve gevolgen van deze ‘erbij’ aanname zijn in combinatie met een late start voor de onderneming vaak zeer materieel.

Bij de start van de samenvoeging is er, zoals hierboven beschreven, een natuurlijk momentum voor het begin van de samenwerking. Mensen zijn direct na de deal en vaak in de eerste maanden erna nog van twee kanten geïnteresseerd in elkaar. Dat blijkt vaak al bij de eerste gesprekken. De organisaties kijken toch bij elkaar in de keuken. ‘Hoe werken jullie?’ ‘Hoe is de koffie?’ De acquisitie en de daaropvolgende samenvoeging van bedrijven zijn zaken die in beide organisaties besproken worden, ook met en door de ondernemingsraad. De integratie begint daarom niet na het afronden van de deal, maar al veel eerder in het overnameproces.

Onze voorkeur

IntegrationPeople start bij voorkeur voor de closing van de deal, in de due diligence fase. Zodat we een optimaal momentum kunnen realiseren. Onze partners en 25 associates brengen 20+ jaar ervaring mee om uw medewerkers te ondersteunen. Wij herkennen de risico’s. Wij zijn gewend aan het juist inschatten van de werkzaamheden. Samen met u starten we op tijd. Gezamenlijk stellen we een team samen dat de integratie uitvoert. Samen met onze bewezen integratiebenadering zorgen we dat u waarde behoudt en waarde creëert.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.