Blog

Hoe kun je de acquisitierol het beste organiseren?

Structurering

Leestijd: < 1 minuut

Er is een zekere noodzaak om  de acquisitierol en het overnameproces op elkaar af te stemmen. Dit kan door op tijd te starten en hiervoor ervaren medewerkers of externe deskundigen in te schakelen. Gegeven de importantie van een goed verlopen overname- en integratieproces gaan veel bedrijven, die een buy and build strategie nastreven, over tot het oprichten en inregelen van een aparte overname- en integratiefunctie als een vorm van ondersteunende afdeling.

Deze acquisitierol vervult vier taken, namelijk:
  1. Het leveren van deskundige hulp tijdens het overnameproces;
  2. Het bevorderen van kennisoverdracht binnen de organisatie;
  3. Het functioneren als coördinatiecentrum voor overname voorstellen;
  4. Het stimuleren van een actieve overname attitude binnen de organisatie.
Het is niet per se nodig dat er een aparte acquisitierol of overnamefunctie binnen het bedrijf wordt ingeregeld. Soms is het handig om de aanwezige kennis, ervaring en competenties te bundelen en te borgen. In andere gevallen zijn het een paar medewerkers of staffunctionarissen die eerdere ervaringen hebben opgedaan die de acquisitiekennis bezitten.

Effectiviteit

De effectiviteit van de overname en de acquisitierol hangt vooral af van de mensen die eerder overname-ervaringen hebben opgedaan en hiervoor als programmamanager hebben opgetreden.  Deze overnamefunctie heeft altijd de rol van coördinerende en ‘doorgeeffunctie’ naar het lijn en eindverantwoordelijk management. Deze zijn verantwoordelijk en moeten uiteindelijk de beoordeling en de feitelijke waarde behalen.

Acquisitierol is ondersteunend

Deze overnamefunctie zal zich ondersteunend dienen op te stellen en de in dit artikel benoemde 4 rollen moeten ondersteunen.

Lijnmanagement en de acquisitierol

De ondersteunende overnamefunctie is niet bedoeld om overnamebesluiten te nemen maar om het acquisitie- en overnameproces te versimpelen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. Hierbij zal de overnamefunctie veel indirecte invloed uitoefenen.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.