Hoe kun je de acquisitierol het beste organiseren?

Hoe kun je de acquisitierol het beste organiseren?

Introductie

Er is een zekere noodzaak om  de acquisitierol en het overnameproces op elkaar af te stemmen. Dit kan door op tijd te starten en hiervoor ervaren medewerkers of externe deskundigen in te schakelen. Gegeven de importantie van een goed verlopen overname- en integratieproces gaan veel bedrijven, die een buy and build strategie nastreven, over tot het oprichten en inregelen van een aparte overname- en integratiefunctie als een vorm van ondersteunende afdeling. Deze functie vervult vier taken, namelijk:

  1. Het leveren van deskundige hulp tijdens het overnameproces;
  2. Het bevorderen van kennisoverdracht binnen de organisatie;
  3. Het functioneren als coördinatiecentrum voor overname voorstellen;
  4. Het stimuleren van een actieve overname attitude binnen de organisatie.

Het is niet per se nodig dat er een aparte acquisitierol of overnamefunctie binnen het bedrijf wordt ingeregeld. Soms is het handig om de aanwezige kennis, ervaring en competenties te bundelen en te borgen. In andere gevallen zijn het een paar medewerkers of staffunctionarissen die eerdere ervaringen hebben opgedaan die de acquisitiekennis bezitten.

Effectiviteit

De effectiviteit van de overname  en de acquisitierol hangt vooral af van de mensen die eerder overname-ervaringen hebben opgedaan en hiervoor als programmamanager hebben opgetreden.  Deze overnamefunctie heeft altijd de rol van co√∂rdinerende en ‘doorspeelfunctie’ naar het lijn en eindverantwoordelijk management. Deze zijn verantwoordelijk en moeten uiteindelijk de beoordeling en de feitelijke waarde behalen.

Acquisitierol is ondersteunend

Deze overnamefunctie zal zich naast de bovengenoemde activiteit ook ondersteunend dienen op te stellen en een a) actieve overnamebenadering moeten stimuleren, b) moeten optreden als coördinatiecentrum voor overnamesuggesties, en c) ondersteunend op moeten treden bij het bevorderen van het leerproces (over overnames) binnen de organisatie.

Lijnmanagement en de acquisitierol

De ondersteunende overnamefunctie is niet bedoeld om overnamebesluiten te nemen maar om het acquisitie en overnameproces te versimpelen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. Hierbij zal de overnamefunctie veel indirecte invloed uitoefenen.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.