Bedrijfsintegratie uitdagingen

Het benoemingsproces

Benoem tijdig
en objectief.
Zorg voor
een transparant
benoemingsproces.

Na het afronden van een acquisitie komen de business met alle mensen over. Dat betekent medewerkers, een extra directie plus extra management. Vaak is na de afronding van de transactie, bij de closing, nog niet duidelijk wie de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie. Het benoemingsproces is afwezig of niet transparant. Het is dan ook vaak onduidelijk waar de keuzes in het benoemingsproces op worden of zijn gebaseerd. Dit leidt  tot onrust en gedoe bij medewerkers. 

Bij het laten voortbestaan van deze onduidelijkheid resulteert dit uiteindelijk tot het mogelijk verlies van kernmedewerkers. Dit verlies van kernmedewerkers is  synoniem voor waardeverlies van de nieuwe organisatie. Ook een verhoging van het ziekteverzuim, een grotere mate van afwezigheid en een verminderde productiviteit komen vaak voor.

Als we pas na closing de integratie-ondersteuning starten, zien we vaak ‘achterstallig onderhoud’.  We beginnen samen met de directie aan het helder krijgen van de guiding principles en het vaststellen van de uitgangspunten voor het benoemingsproces. We maken dat proces helder. Besluiten worden met de juiste stakeholders gecommuniceerd. Pas daarna krijgt de integratie echt vaart.

Bij voorkeur starten we tijdig, dus voor de closing, met het voorbereidingen op de integratie. Het benoemingsproces komt, als onderdeel van één van de 38 werkprogramma’s, dan op tijd aan de orde. Onnodig gedoe wordt voorkomen. Een tijdig, duidelijk en transparant benoemingsproces leidt tot het behoud van kernmedewerkers en de toepassing van een helder integratieprogramma. Dat geeft de directie de rust om verder te ondernemen.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.