Bedrijfsintegratie uitdagingen

Het benoemingsproces

Benoem tijdig
en objectief.
Zorg voor
een transparant
benoemingsproces.

Na het afronden van een acquisitie, de closing, komen de business met alle mensen over. Dat betekent medewerkers, een extra directie plus extra management.

Vaak is na de afronding van de transactie, bij de closing, al wel duidelijk wie in de nieuwe directie zitting gaat nemen.

De leidinggevende lagen onder de directie worden vaak na de closing benoemd

Het is vaak nog niet duidelijk wie in de lagen onder het directieteam de belangrijkste verantwoordelijkheden krijgen binnen de geïntegreerde organisatie. Het benoemingsproces is vaak afwezig of niet transparant. Het is dan ook vaak onduidelijk waar de keuzes in het benoemingsproces op worden of zijn gebaseerd. Dit leidt  tot onrust en gedoe bij betrokken leidinggevenden en de medewerkers.

Een onduidelijk benoemingsproces is onwenselijk

Bij het laten voortbestaan van deze onduidelijkheid resulteert dit uiteindelijk tot het mogelijk verlies van kernmedewerkers. Medewerkers waarbij voor de onderneming belangrijke en schaarse competenties, ervaringen, bedrijfskennis of klantrelaties in het geding zijn. Deze medewerkers wil en moet je in ieder geval tijdens de integratie behouden en mogelijk ook daarna. Deze wil je dus vanwege hun toegevoegde waarde niet verliezen. Dit verlies van kernmedewerkers is synoniem voor waardeverlies van de nieuwe samengevoegde organisatie.

Ook een verhoging van het ziekteverzuim, een grotere mate van afwezigheid en een verminderde productiviteit komen vaak voor.

Onze benadering

Als we pas na closing de integratie-ondersteuning starten, zien we vaak ‘achterstallig onderhoud’. We beginnen samen met de directie aan het helder krijgen van de guiding principles en het vaststellen van de uitgangspunten voor het benoemingsproces. We maken dat proces helder. Besluiten worden met de juiste stakeholders gecommuniceerd. Er wordt momentum gecreëerd. Pas daarna krijgt de integratie echt vaart.

Vroege start heeft de voorkeur

Bij voorkeur starten we tijdig, dus voor de closing, met het voorbereidingen op de integratie. Het benoemingsproces komt, als onderdeel van het thema Personeel en Cultuur via één van de werkprogramma’s, dan op tijd aan de orde. Onnodig en ongewenst gedoe wordt voorkomen.

Een tijdig, duidelijk en transparant benoemingsproces leidt tot het behoud van kernmedewerkers en de toepassing van een helder integratieprogramma. Dat geeft de directie de rust om verder te ondernemen en zich geheel te focussen op de dagelijkse gang van zaken in plaats van ‘druk’ te zijn met integratieperikelen.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.