Blog

5 Groeistrategieën en integratie

Meerdere.
Verschillend.

Leestijd: 4 minuten

Een bedrijfsintegratie kan op verschillende manieren worden benaderd. Enkele veelgebruikte groeistrategieën zijn:

 • Horizontale groeistrategie
 • Verticale groeistrategie
 • Conglomeraat-groeistrategie
 • Concentrische groeistrategie
 • “Kralenrijg”-groeistrategie

De juiste integratiestrategie is gekoppeld aan een (duurzame) groeistrategie. Is deze (nog) niet helder of onduidelijk, dan is er een groot risico dat de verkeerde weg wordt ingeslagen. Daarnaast is het belangrijk om bij het bepalen van de groeistrategie en tijdens de daaropvolgende integratie rekening te houden met de mogelijkheden en de beperkingen van de eigen organisatie, de kenmerken van de doelonderneming en de bedrijfstak waarbinnen geopereerd wordt.

1. Een horizontale groeistrategie

Bij een horizontale groeistrategie is de achterliggende gedachte dat een organisatie sneller kan groeien door andere organisaties te kopen en samen te voegen die op hetzelfde niveau van de productieketen werken. Vaak zijn deze ook in hetzelfde segment actief. Het gaat hier dus om het samenvoegen van activiteiten die dicht bij de kern van de aankopende partij liggen. Bij deze groeistrategie gaat het meestal over het integreren van bijna alle bedrijfsonderdelen.

Enkele aspecten van een horizontale groeistrategie zijn:

 • Een van de primaire doelen van deze groeistrategie is het vergroten van het marktaandeel door concurrenten uit de markt te nemen. Dit kan leiden tot grotere winsten, maar kan ook leiden tot regelgevingsproblemen, als het resulteert in een monopolie of oligopolie.
 • Horizontale groei kan leiden tot lagere kosten door schaalvoordelen. Door grotere hoeveelheden te produceren of te verkopen, kunnen organisaties de gemiddelde kosten per eenheid verlagen.
 • Diversificatie. Hoewel de organisaties in dezelfde bedrijfstak actief zijn, kunnen ze verschillende producten of diensten aanbieden. Door een integratie kan een organisatie haar aanbod diversifiëren, wat aantrekkelijk kan zijn voor klanten en het bedrijfsrisico kan verminderen.
 • Synergie. Horizontale groei kan leiden tot diverse synergieën, waarbij de gecombineerde organisatie meer waard is dan de som van de aparte delen. Dit kan voortkomen uit onder meer een verbeterde operationele efficiëntie, gezamenlijke marketing of gedeelde technologie.

2. Een verticale groeistrategie

Bij een verticale groeistrategie neemt een organisatie de controle over van een organisatie die opereert binnen een verschillend productie- of distributieniveau van dezelfde bedrijfstak. Deze strategie kan in twee richtingen gaan, naar boven (achterwaarts) of naar beneden (voorwaarts) in de productieketen.

 • Achterwaartse strategie. Hierbij besluit een organisatie om de controle over te nemen van eerdere delen in de productieketen. Een autofabrikant kan bijvoorbeeld een bandenfabrikant of een staalbedrijf overnemen, om zich ervan te verzekeren dat deze de benodigde grondstoffen tot zijn beschikking zal hebben. Deze strategie kan bijdragen aan het waarborgen van de leveringszekerheid van essentiële materialen, het verlagen van de kosten en het verbeteren van de winstmarges.
 • Voorwaartse strategie. Hierbij besluit een organisatie om de controle over te nemen van latere fases in de productieketen. Een elektronicaproducent kan bijvoorbeeld besluiten om een winkelketen over te nemen en zo de detailhandel te controleren. Deze strategie kan bijdragen aan het verbeteren van de distributie, het opbouwen van directe relaties met consumenten en het verhogen van de winstmarges.

Enkele aspecten van een verticale groeistrategie zijn:

 • Verticale groei en integratie kunnen bijdragen aan het beheersen van de kosten door de winstmarges van leveranciers of distributeurs te beïnvloeden.
 • Door controle over verschillende stadia van de productieketen kan een organisatie de kwaliteit van haar producten beter waarborgen.
 • Beveiliging van de leveringsketen. Door controle over leveranciers kan een organisatie zeker zijn van de levering van essentiële materialen. Door controle over distributeurs wordt de distributie van zijn producten gewaarborgd.
 • Verticale groei en integratie kunnen een organisatie een concurrentievoordeel geven, door die in staat te stellen efficiënter te werken, betere producten te leveren of betere relaties met consumenten op te bouwen.

Let op! Houd bij deze integratievorm rekening met de kosten voor en de complexiteit van het beheer van verschillende organisatieniveaus, het risico van verminderde flexibiliteit en potentiële regelgevingsproblemen. Daarnaast vereist deze vorm van integreren mogelijk aanzienlijke investeringen. Een zorgvuldige strategische planning en gedegen kennis van de andere onderdelen van de distributieketen zijn noodzakelijk.

3. Een conglomeraat-groeistrategie

Bij een conglomeraat-groeistrategie groeit een organisatie door organisaties te kopen of samen te voegen die in verschillende bedrijfstakken actief zijn.

Enkele aspecten van een conglomeraat-groeistrategie zijn:

 • Door te investeren in verschillende bedrijfstakken kan een conglomeraat het risico spreiden. Als een organisatieonderdeel of een industrie slecht presteert, kunnen de prestaties van de andere organisatieonderdelen helpen om de impact op het totale conglomeraat te verzachten.
 • Cross-sellingen synergie. Zelfs als de organisaties in heel verschillende segmenten actief zijn, kunnen er nog steeds mogelijkheden zijn voor cross-selling en synergieën. Een conglomeraat kan bijvoorbeeld gebruikmaken van bestaande klantrelaties om na een integratie nieuwe producten of diensten te verkopen.
 • Financiële middelen. Een groot conglomeraat kan aanzienlijke financiële middelen hebben, waardoor het kan investeren in nieuwe organisaties, technologieën of markten.
 • Talent en managementexpertise. Een conglomeraat kan talent en managementexpertise delen met de verschillende organisaties, waardoor het mogelijk is om best practices toe te passen en operationele efficiëntie te bevorderen.

Let op! De complexiteit van het runnen van verschillende organisaties in uiteenlopende bedrijfssectoren kan aanzienlijk zijn, wat een risicofactor oplevert. Bovendien kunnen culturele verschillen en communicatieproblemen tussen de verschillende organisaties het moeilijk maken om synergieën te realiseren. Tot slot kan het diversificatierisico leiden tot een gebrek aan focus, waardoor het conglomeraat mogelijk niet in staat is om op specifieke marktkansen in te spelen.

4. Een concentrische groeistrategie

Een concentrische groeistrategie is een strategie waarbij een organisatie groeit door andere organisaties te kopen of samen te voegen die in een gerelateerde industrie actief zijn. Hoewel deze organisaties niet exact dezelfde producten of diensten hoeven aan te bieden, zijn er genoeg overeenkomsten om synergieën en gedeelde competenties mogelijk te maken.

Enkele aspecten van een concentrische groeistrategie zijn:

 • Concentrische groei biedt een manier om te diversifiëren op een manier die gebruikmaakt van bestaande sterktes of competenties. Een organisatie die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in het maken van leren accessoires kan een organisatie overnemen die schoenen produceert, waardoor eerste bedrijf gebruik kan maken van de binnen de organisatie bestaande kennis van leer en leerproductie.
 • Omdat de organisaties in gerelateerde takken actief zijn, kunnen er aanzienlijke synergieën zijn, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling.
 • Door de diversificatie bij gerelateerde organisaties kan een organisatie het risico beheersen zonder zich te ver buiten haar kerncompetenties te begeven.
 • Door uit te breiden naar gerelateerde marktsegmenten, kan een organisatie haar marktmacht vergroten en mogelijk hogere prijzen bedingen of betere voorwaarden onderhandelen.

Let op! Een concentrische groeistrategie kan ook aanzienlijke uitdagingen en risico’s met zich meebrengen, zoals integratieproblemen, culturele conflicten, en zelfs problemen op het gebied van regelgeving. Het is essentieel dat een organisatie vooraf onderzoek doet en zorgvuldig de uitvoering van een integratie plant om deze risico’s te beheersen.

Hoewel een concentrische groeistrategie en een buy-and-buildstrategie beide betrekking hebben op de overname van een andere organisatie, zijn ze niet precies hetzelfde. Bij een concentrische groeistrategie groeit een organisatie door andere organisaties te kopen en/of samen te voegen, die in een gerelateerde bedrijfstak actief zijn. Dit is een vorm van diversificatie waarbij de overgenomen organisaties complementair zijn aan de bestaande bedrijfsactiviteiten en de organisatie kan profiteren van synergieën en gedeelde competenties.

5. Een ‘kralenrijg’ groeistrategie

Een ‘kralenrijg’-groeistrategie wordt toegepast om gestructureerde (duurzame) groei te bevorderen door verschillende elementen of “kralen” van een organisatie op een systematische manier te acquireren en eventueel te integreren. Deze aanpak is bedoeld om geleidelijke, stapsgewijze en effectieve groei te ondersteunen door verschillende bedrijfscomponenten strategisch te verbinden.

 De tekst van deze blog is afkomstig uit ons boek “Na de handdruk: Integreren om waarde te creëren’.

 

Een inkijkje in 'Na de handdruk: Integreren om waarde te creëren''

Bestel binnen 1 minuut uw eigen exemplaar

Bestel vandaag nog uw eigen exemplaar van ‘Na de handdruk: Integreren om waarde te creëren’ en ontvang het boek binnen drie werkdagen.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.