Bedrijfsintegratie uitdagingen

Synergierealisatie is uitermate belangrijk

Synergie
meten
is weten.
Start tijdige
synergie
realisatie.

Het aantal acquisities is de laatste jaren opnieuw enorm toegenomen. Helaas zien we vaak dat een goed onderbouwde inventarisatie en calculatie van de te behalen synergie ontbreekt. De startsituatie is vaak onduidelijk. Hierdoor kan de aankoopprijs te hoog zijn. Ook is het daardoor vaak, tijdens de integratie, lastig om de synergie te bepalen.

Daarnaast is integreren een echte uitdaging. Het management is vaak blij dat de acquisitie is aangehaakt en de cijfers (weer) goed zijn. ‘Dat varkentje is gewassen’ denkt men vaak. Hierdoor ontbreekt de aandacht voor een juiste, volledige en tijdige synergierealisatie. De directie tast in het duister over het resultaat van de acquisitie. Veel belangrijker nog is dat dan vaak synergievoordelen worden ‘gemist’.

Synergierealisatie

De integrale benadering van IntegrationPeople creëert de juiste aandacht voor synergierealisatie. Het ophalen en verhelderen van de synergiedoelen en de (voorbereiding van de) synergie baseline zijn belangrijke startpunten.  De bepaling van de synergie baseline, de nulmeting, vindt kort na de closing plaats. 

Tijdens de integratie zorgen we voor regelmatige synergierapportages. Onze planmatige, op twee pijlers gebaseerde bewezen aanpak vormt hiervoor de basis. Dat alles maakt dat de synergierealisatie de juiste aandacht krijgt en dat de waardecreatie wordt bereikt.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.