Op deze 3 manieren kan de acquisitiestrategie waarde opleveren.

Op deze 3 manieren kan de acquisitiestrategie waarde opleveren.

Introductie acquisitiestrategie

Belangrijk is dat een acquisitiestrategie de positie van het bedrijf verstevigd of het bedrijf in een door het management of aandeelhouders gewenste richting brengt. Vaak is er sprake van een vernieuwingsproces met de versteviging of een andere richting als doel. In de praktijk worden er op drie verschillende manieren bijgedragen aan de acquisitie strategie van de onderneming. Deze zijn:

  1. Domein versterkende acquisitie.
  2. Domein uitbreidende acquisitie
  3. Domein verkennende acquisitie

Hieronder worden de drie vormen toegelicht;

1. Domein versterkende acquisitie

 

Deze vorm acquisitie strategie houdt in dat er nieuwe wegen bij de strategische overname (s) worden ingeslagen of nieuwe mogelijkheden worden bereikt.  Vaak is het doel risicospreiding.  Vaak worden bedrijven of bedrijfsonderdelen geacquireerd die mogelijk snel van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Er wordt door deze acquisitie kennis en competenties overgedragen aan de acquisitie partner. Op een zodanige manier dat, nadat de randvoorwaarden zijn vervuld en de integratie klaar is, er toegevoegde waarde kan worden behaald.

Een goed voorbeeld is de acquisitie door grootbanken van kleinschalige Fintech ondernemingen met bancaire toepassingen. Door het grootbrengen en stabiliseren van deze bedrijven is de knowhow en techniek integreerbaar binnen de bancaire sector.

2. Domein uitbreidende acquisitie

Dit betekent dat bestaande onderdelen van een organisatie worden toegepast binnen verwante onderdelen of worden nieuwe inzichten, en mogelijkheden toegepast bij de bestaande organisatie.

3. Domein verkennende acquisitie

Als een overname Domein verkennend is, wordt er vaak een nieuwe strategische overname weg ingeslagen bij deze acquisitie strategie. Hiervoor zijn andere en nieuwe mogelijkheden nodig. Vaak zijn deze overnames gericht op het reduceren van risico’s.

Overname kan een middel zijn om bedrijfsonderdelen of een bedrijf te kopen dat in de toekomst nuttig kan zijn voor de aanwezige structuren en onderdelen, maar nog niet past in de huidige structuur. Waarde kan ook worden gecreëerd door managementkwaliteiten te gebruiken in de niet verwante overgenomen bedrijven. Er worden kennis en competenties overgedragen die het overgenomen bedrijf versterken en dus bijdragen aan de waarde van het totaal conglomeraat. Vaak worden deze acquisities gepleegd om specifieke kennis en vaardigheden in een kleine organisatie te gebruiken om een specifieke positie in de bedrijfstak te veroveren.

Geen standaard integratiemethode — maatwerk is nodig.

In ieder van deze gevallen is een andere integratiebenadering van toepassing. Er is geen “one size fits all” benadering om een integratie te bereiken. Op onze website worden de veelvoorkomende integratiefouten behandeld. Zorg dat u in uw integratiebenadering daar rekening mee houdt. 

Introductie acquisitie strategie

Belangrijk is dat een acquisitiestrategie de positie van het bedrijf verstevigd of het bedrijf in een door het management of aandeelhouders gewenste richting brengt. Vaak is er sprake van een vernieuwingsproces met de versteviging of een andere richting als doel. In de praktijk worden er op drie verschillende manieren bijgedragen aan de acquisitie strategie van de onderneming. Deze zijn:

  1. Domein versterkende acquisitie.
  2. Domein uitbreidende acquisitie
  3. Domein verkennende acquisitie

Hieronder worden de drie vormen toegelicht;

1. Domein versterkende acquisitiestrategie

 

Deze vorm acquisitie strategie houdt in dat er nieuwe wegen bij de strategische overname (s) worden ingeslagen of nieuwe mogelijkheden worden bereikt.  Vaak is het doel risicospreiding.  Vaak worden bedrijven of bedrijfsonderdelen geacquireerd die mogelijk snel van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Er wordt door deze acquisitie kennis en competenties overgedragen aan de acquisitie partner. Op een zodanige manier dat, nadat de randvoorwaarden zijn vervuld en de integratie klaar is, er toegevoegde waarde kan worden behaald.

Een goed voorbeeld is de acquisitie door grootbanken van kleinschalige Fintech ondernemingen met bancaire toepassingen. Door het grootbrengen en stabiliseren van deze bedrijven is de knowhow en techniek integreerbaar binnen de bancaire sector.

2. Domein uitbreidende acquisitiestrategie

Dit betekent dat bestaande onderdelen van een organisatie worden toegepast binnen verwante onderdelen of worden nieuwe inzichten, en mogelijkheden toegepast bij de bestaande organisatie.

3. Domein verkennende acquisitiestrategie

Als een overname Domein verkennend is, wordt er vaak een nieuwe strategische overname weg ingeslagen bij deze acquisitie strategie. Hiervoor zijn andere en nieuwe mogelijkheden nodig. Vaak zijn deze overnames gericht op het reduceren van risico’s.

Overname kan een middel zijn om bedrijfsonderdelen of een bedrijf te kopen dat in de toekomst nuttig kan zijn voor de aanwezige structuren en onderdelen, maar nog niet past in de huidige structuur. Waarde kan ook worden gecreëerd door managementkwaliteiten te gebruiken in de niet verwante overgenomen bedrijven. Er worden kennis en competenties overgedragen die het overgenomen bedrijf versterken en dus bijdragen aan de waarde van het totaal conglomeraat. Vaak worden deze acquisities gepleegd om specifieke kennis en vaardigheden in een kleine organisatie te gebruiken om een specifieke positie in de bedrijfstak te veroveren.

Geen standaard integratiemethode — maatwerk is nodig.

In ieder van deze gevallen is bij de acquisitiestrategie een andere integratiebenadering van toepassing. Er is geen “one size fits all” benadering om een integratie te bereiken. Op onze website worden de veelvoorkomende integratiefouten behandeld. Zorg dat u in uw integratiebenadering daar rekening mee houdt. Bekijk ook de onderdelen van een passende bedrijfsintegratie benadering.