Blog

Op deze 3 manieren kan uw acquisitiestrategie waarde opleveren

Strategie.
Waardecreatie.

Leestijd: 2 minuten

Acquisitiestrategie

Belangrijk is dat een acquisitiestrategie de positie van het bedrijf verstevigt of het bedrijf in een door het management of aandeelhouders gewenste richting brengt. Vaak is sprake van een vernieuwingsproces met de versteviging of een andere richting als doel. In de praktijk wordt op drie verschillende manieren bijgedragen aan de acquisitie strategie van de onderneming

Deze manieren zijn:

  1. Domeinversterkende acquisitie;
  2. Domeinuitbreidende acquisitie;
  3. Domeinverkennende acquisitie;

Hieronder worden de drie vormen verder toegelicht.

1. Domeinversterkende acquisitie

Deze acquisitiestrategie houdt in dat er bij een strategische overname nieuwe wegen worden ingeslagen of nieuwe mogelijkheden worden bereikt.  Vaak is het doel risicospreiding.  Meestal worden bedrijven of bedrijfsonderdelen gekocht die snel van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Er wordt door deze acquisitie kennis en competenties overgedragen aan de acquisitiepartner. Dit wordt zodanig gedaan dat, nadat de randvoorwaarden zijn vervuld en de integratie klaar is, er toegevoegde waarde kan worden behaald.

Een goed voorbeeld is de acquisitie door grootbanken van kleinschalige Fintech ondernemingen met bancaire toepassingen. Door het grootbrengen en stabiliseren van deze bedrijven is de knowhow en techniek integreerbaar binnen de bancaire sector.

2. Domeinuitbreidende acquisitie

Dit betekent dat bestaande onderdelen van een organisatie worden toegepast binnen verwante onderdelen of nieuwe inzichten, en mogelijkheden worden toegepast bij de bestaande organisatie.

3. Domeinverkennende acquisitie

Als een overname domein verkennend is, wordt er vaak een nieuwe strategische overnamerichting ingeslagen bij deze acquisitiestrategie. Hiervoor zijn andere en nieuwe mogelijkheden nodig. Vaak zijn deze overnames gericht op het reduceren van risico’s.

Overname kan een middel zijn om bedrijfsonderdelen of een bedrijf te kopen dat in de toekomst nuttig kan zijn voor de aanwezige structuren en onderdelen, maar wat nog niet past in de huidige structuur. Waarde kan ook worden gecreëerd door managementkwaliteiten te gebruiken in de niet verwante overgenomen bedrijven. Er wordt kennis en competentie overgedragen die het overgenomen bedrijf versterken en dus bijdragen aan de waarde van het totaal conglomeraat. Vaak worden deze acquisities gepleegd om specifieke kennis en vaardigheden in een kleine organisatie te gebruiken om een specifieke positie in de bedrijfstak te veroveren.

Geen standaard integratiemethode — maatwerk is nodig

In ieder van deze gevallen is een andere integratiebenadering van toepassing. Er is geen ‘one size fits all’ benadering om een integratie te bereiken. Op onze website worden de veelvoorkomende integratieuitdagingen behandeld. Zorg dat u daar in uw integratiebenadering rekening mee houdt. 

pmi

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.