Aalt Klaassen per 1 augustus 2019 benoemd tot onze Raad van Advies

Aalt Klaassen is per 1 augustus 2019 benoemd tot lid van onze Raad van Advies

Aalt Klaassen (1950) is bedrijfseconoom. Hij is researcher-consultant en medeoprichter van Board in Balance, een onafhankelijke organisatie die evaluaties van raden van commissarissen (rvc’s) en raden van toezicht begeleidt, profielen opstelt voor de raden en voor aan te trekken commissarissen evenals onderzoek verricht naar governance. Hij is bovendien bestuursadviseur en heeft ruim 45 jaar werkervaring, onder andere in ondernemingsfinanciering, investor relations, management development en good governance.

In zijn eerdere rollen en functies was hij docent bij de NCD Academy, dga bij Aalt Klaassen bv, partner bij Rematch bv en medewerker Ondernemingsfinanciering aan de Economische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Aalt Klaassen heeft de tweede openstaande positie ingevuld.

Met de komst van Aalt Klaasen is het tweede lid van onze Raad van Advies aangesteld. In maart jl is Em. Prof. dr. Hans Schenk als eerste benoemd. De verwachting is dat later in 2019 de laatste open plaats wordt ingevuld.

Wat levert dat in de praktijk op?

Evert Oosterhuis, Partner, geeft in een toelichting aan: “Deze verdere invulling van onze Raad van Advies is een belangrijke stap voor onze organisatie. We verwachten dat de samenwerking met Aalt een verdere kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening en governance oplevert en daarmee bijdraagt aan de groei van onze organisatie.”

Harold de Bruijn, Partner, vult aan: “We zijn uitermate blij met deze benoeming. Aalt heeft een scherpe geest. Met zijn bedrijfskundige kennis (onder andere over financiering), zijn netwerk en zijn inzicht in het functioneren van rvc’s en governance levert hij toegevoegde waarde. Door zijn toetreding zijn wij in staat om de gecombineerde inzichten van onze Raad van Advies snel in te brengen in onze praktische advisering en uitvoering van bedrijfsintegraties en carve-outs. Onze opdrachtgevers zullen hier rechtstreeks van kunnen profiteren.”

Almere, 20 augustus 2019