Nadat de uitkomsten van het DD onderzoek op tafel liggen, vinden de definitieve onderhandelingen plaats. Dit leidt tot het definitief besluit en de overeenkomst- de Sales Purchase Agreement,  om al dan niet te fuseren of een overname te doen en tegen welke financiële randvoorwaarden.

De ondernemingsraad moet hierover een adviesaanvraag krijgen. Dit is het moment voor de OR om de details te controleren en om nog ‘alle velden’ langs te gaan, een commissaris of toezichthouder uit te nodigen om de voorgenomen plannen door te spreken.

De ondernemingsraad kan in dit stadium een externe deskundige inhuren of begeleiding vragen op basis van WOR art. 16. Dit om bijvoorbeeld de Sales Purchase Agreement, het fusie- en integratieplan, de businesscase, de begroting en de financiële randvoorwaarden tegen het licht te houden evenals te adviseren over de antwoorden op de adviesaanvraag.

Print Friendly, PDF & Email