De analyse van de dekkingstekorten op overhead kosten – Stranded Costs analyse

Bij een carve out worden delen van de bedrijfsactiviteiten overgedragen aan een andere partij tegen een afgesproken prijs. Van belang is dat deze prijs op een nette wijze wordt bepaald en dat de impact van deze prijs bij de koper en de verkoper op een correcte manier wordt verwerkt in de operationele cijfers.

De verkoper blijft vaak met een dekkingstekort zitten op zijn (vaste) kosten. Dit omdat een deel van de capaciteit of de activiteiten worden afgestoten. Er is dan vaak minder “overhead” nodig om de resterende, niet overgedragen, activiteiten uit te voeren. Het berekenen van en het daadwerkelijk reduceren, inclusief de track and trace, van deze stranded costs is specialistenwerk en kunnen we voor jou uitvoeren.

Het grote voordeel van correct berekende en daadwerkelijk gereduceerde stranded costs zijn dat, nadat deze zijn verwerkt in de cijfers en eventueel gecommuniceerd zijn naar de markt, er geen verrassingen meer te melden zijn. Dit komt de reputatie van de onderneming of organisatie ten goede.

Print Friendly, PDF & Email