Nu koper en verkoper elkaar serieus als potentiële partners ziet gaan de boeken open en worden de organisaties tegen het licht gehouden. In deze due diligence fase zijn vooral de financiële-, juridische-, en belastingexperts actief. Van groot belang is dat er ook een Integratie Due Diligence wordt ingeregeld. Deze geeft antwoord op de vraag ‘Hoe wordt de fusie of integratie georganiseerd.

Tot 80% van de integraties gaat fout omdat dit voorbereidende integratie onderdeel onvoldoende aandacht krijgt. Met de resultaten van het totale Due Diligence onderzoek worden de voorwaarden en condities van de transactie aangescherpt. Als de bestuurder externe deskundigen bij dit traject inschakelt heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij de keuze en de opdracht van deze deskundige. De ondernemingsraad kan dit moment gebruiken om aan te geven welke zaken nog goed onderzocht moeten worden, wil zij een positief advies geven.

Print Friendly, PDF & Email