De Due Diligence (DD)

Nu koper en verkoper elkaar serieus als potentiële partners zien, gaan de boeken open en worden de organisatie die door de koper gekocht gaat worden tegen het licht gehouden. In deze due diligence fase zijn vooral de financiële-, juridische-, en belastingexperts actief.

Van groot belang is dat er ook een Integratie Due Diligence wordt uitgevoerd. Deze geeft antwoord op de vraag ‘Hoe wordt de te verwachten fusie of integratie georganiseerd. Vaak zijn bij de besluitvorming commissarissen of leden van de raad van toezicht betrokken. Deze zouden in een eerder stadium een acquisitie of integratie draaiboek beschikbaar kunnen hebben. Dit draaiboek kan in deze fase ondersteuning geven. Tot 80% van de acquisities gaat fout, met gedoe en verlies van menselijk kapitaal en bedrijfswaarde tot gevolg. Dit, omdat de  voorbereiding op de integratie onvoldoende aandacht krijgt, waardoor veelvoorkomende integratiefouten worden gemaakt.

Met de resultaten van het totale Due Diligence onderzoek worden de voorwaarden en condities van de transactie aangescherpt.

Adviesrecht ondernemingsraad

Als de bestuurder externe deskundigen bij dit traject inschakelt, en dat gebeurt in bijna 100% van de gevallen, heeft de ondernemingsraad adviesrecht bij de keuze en de opdracht van deze deskundige. De ondernemingsraad kan dit moment gebruiken om aan te geven welke zaken nog goed onderzocht moeten worden, wil zij een positief advies geven.

Hoe gaan we de OR helpen?

We gaan de OR helpen door de DD resultaten van betekenis te voorzien. De contouren van de integratie DD en de contouren van het integratieplan te beoordelen. Waar nodig geven we best practises voor de integratie DD en het integratieplan en komen met alternatieven voor de gekozen en gepresenteerde opties.

Print Friendly, PDF & Email