Blog

Toetreding tot het DCFA Netwerk

Netwerk

Leestijd: 2 minuten

DCFA is een nieuw netwerk voor IntegationPeople. Zij is per 1 maart 2019 tot dit netwerk toegetreden.

“De DCFA is een onafhankelijke vereniging van ervaren fusie- en overnameprofessionals gericht op multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling van kennis, netwerk en ervaring onder haar leden door diverse inhoudelijke bijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten te organiseren en een online platform te bieden voor haar leden.”

DCFA netwerk

Naast de terugkerende themabijeenkomsten treffen de leden elkaar bij de volgende netwerkactiviteiten:
 • Nieuwjaarsbijeenkomst i.c.m. uitreiking  DCFA Deal of the Year Award;
 • Borrels en netwerklunches;
 • Netwerkbijeenkomsten met belangrijke organisaties: NVP, Euronext en NIRV;
 • Internationale reis.

DCFA Expertpanel

Het expertpanel bestaat uit een dwarsdoorsnede van leden waardoor alle expertises in het panel zijn vertegenwoordigd (financiers, corporate finance adviseurs en juristen). Aan het panel worden enkele keren per jaar vraagstukken of ontwikkelingen voorgelegd die betrekking hebben op de fusie- en overnamemarkt. Nadat het expertpanel zich over de betreffende vraag of ontwikkeling heeft gebogen, worden de bevindingen gedeeld met de overige leden. Deze bevindingen worden bovendien gepubliceerd in (of via) enkele (social) media. De kennisintensiteit van de DCFA wordt gedreven door in principe vier jaarlijks terugkerende themabijeenkomsten die worden georganiseerd door een bestuurslid aangevuld met eventuele commissieleden. Over de themabijeenkomst wordt een gelieerd ‘maatschappijkritische’ publicatie geschreven ter publicatie in belangrijke media. De thema’s zijn:
  • Acquisition Finance;
  • Business Valuation;
  • Tax & Legal;
  • Corporate Recovery;
  • International (tweejaarlijks).
Binnen het netwerk zijn er diverse commissies actief die onder andere evenementen organiseren. Ieder lid wordt aangemoedigd om actief deel te nemen binnen één of meer commissies. Dit geldt ook voor degenen die nog maar kort lid zijn. Deelname aan een commissie is een uitstekende manier om meer mensen binnen de verenging te leren kennen.

Actieve deelname

“Ik ben verheugd deel uit te maken van dit netwerk. Ik ga namens onze organisatie de komende jaren een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de DCFA en haar deelnemers. Dit door enerzijds actief te participeren in de door DCFA aangeboden netwerkmogelijkheden en anderzijds zal ik mij actief inspannen om het bewustzijn over de rol, de waarde van Post Merger Integratie en de voorwaarden waaronder een Post Merger Integratie succesvol zal kunnen zijn bij de deelnemers te vergroten” aldus Evert Oosterhuis, partner van IntegrationPeople.

Bespreken hoe we uw groeistrategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u van het nu naar het volgende kunt gaan om de zakelijke uitdagingen van vandaag om te zetten in het succes van morgen.