Carve-out trajecten

Opstellen strategisch carve-out ontwerp

Ervaring telt. Een goed
carve-out
ontwerp werkt.

Kern van een succesvolle carve-out zijn de carve-out strategie en het strategisch carve-out ontwerp. IntegrationPeople stelt deze samen met u op. 

De carve-out strategie en het carve-out ontwerp zijn gericht op het bereiken van een zo goed mogelijke bedrijfswaarde ontwikkeling, het behouden van de motivatie van de medewerkers, het minimaliseren van de operationele aspecten en het beperken van het gebruik van transitie dienstverlening (TSA Services). Daarmee is de basis voor waardecreatie met waardebehoud gelegd.

We werken samen met u aan het:

  • Analyseren en het op de belangrijkste punten in beeld brengen van de strategische, tactische en operationele gevolgen van de verschillende carve-out scenario’s, plannen en bijbehorende doelstellingen
  • Het bepalen van guiding principles. Deze hebben betrekking op de uitgangspunten van uw carve-out. Hierbij kan het bijvoorbeeld van belang zijn dat beide organisaties, na de splitsing, zelfstandig functioneren. In dat geval moet de carve-out zo ingericht worden dat beide onderdelen zelfstandig door kunnen gaan zonder dat dit ten laste gaat van de andere activiteit. Naast dit voorbeeld zijn er belangrijke andere case-specifieke uitgangspunten of guiding principles vast te leggen.
  • Bespreken van de opties om de af te splitsen activiteiten eventueel onder te brengen in hiervoor opgerichte rechtspersonen met als doel om een eventuele verkoop te vereenvoudigen of te versnellen.
  • Bepalen van het retentiebeleid voor medewerkers en klanten op de belangrijkste punten.
  • Bepalen van de belangrijkste stakeholders en communiceren op hoofdlijnen.

De belangrijkste voordelen voor partijen zijn dat er via deze activiteiten risicomanagement en risicoreductie plaatsvindt. De hoofdlijnen rapportage naar het bestuur en de toezichthouder van de verkoper en een mogelijke koper is op orde. De stakeholders blijven betrokken, waardoor het reputatierisico onder controle is. Daarmee is de basis voor waardecreatie met waardebehoud gelegd.

Bespreken hoe we uw carve-out strategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.