Bedrijfsintegratie uitdagingen

Het realiseren van een strategische fit

Het start
met de
strategie
en de
guiding
principles.

 Een belangrijke bedrijfsintegratie uitdaging wordt veroorzaakt door het ontbreken van de strategische fit. Ongeveer 20 procent van de acquisities heeft een foute strategische acquisitiereden. Vaak leveren deze de investering nooit op.  Groeien via ‘deal fever’, FOMO,  het hebben van een tunnelvisie, het vergroten van de macht als acquisitiemotief in combinatie met een ontoereikende strategische analyse, zijn debet aan deze mislukkingen. Bestuurders denken dan alleen nog maar na over hoe ze de deal kunnen sluiten en vergeten te overwegen of ze de deal überhaupt (nog) moeten sluiten.

Daarnaast is het bijvoorbeeld bij een strategiewijziging niet makkelijk om “zo maar” een acquisitie te doen en te integreren. Bij een volledig andere technische aanpak van een markt door het geacquireerde bedrijf, wordt integreren overlaten aan een integratie manager lastig: waar wordt de nieuwe business ondergebracht? Welke technische keuzen moeten worden gemaakt? Diverse recente voorbeelden illustreren dit: een platform dat wordt overgenomen door een filiaalbedrijf en een verticale integratie met een digitaal verkoopkanaal.

Ons advies is om altijd, als directie, de strategie, de strategische fit en de guiding principles voor de acquisitie en de integratie helder te krijgen. IntegrationPeople organiseert deze strategie en guiding principles workshop. De doorvertaling naar de integratiekeuzen, zowel technisch als organisatorisch ondersteunen we ook. Vaak worden we ook betrokken bij de integratie en nazorg. Zo kan alsnog een (deel van) de waarde worden gerealiseerd.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.