Integratie services voor  organisaties en bedrijven

Acquisities en hun integraties kunnen succesvol zijn en dus snel waarde toevoegen, mits de juiste acties tijdig en voor de closing worden genomen.

De praktijk heeft uitgewezen dat in dit proces een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt, waardoor de verwachte resultaten niet gerealiseerd worden. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan deze faalfactoren en een goed doordacht integratieprogramma te volgen, verloopt een integratieproces soepeler en levert deze sneller betere resultaten op.

Onze ervaren specialisten voeren via onze integratieservices een stevig programma management uit en kunnen putten uit een uitgebreid arsenaal aan additionele tooling en expertise. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de kans op fouten en het energievretende ‘gedoe’ in het integratieproces substantieel verminderd wordt, zonder hierbij de gewenste snelheid te verliezen. Het resultaat is dat uw transactie sneller op de rit is en u dus eerder waarde realiseert binnen uw organisatie of onderneming.

Onze diensten bij een bedrijfsintegratie

 

Onderzoek en de dagelijkse praktijk heeft uitgewezen dat door onervarenheid of vanwege het ontbreken van integratiekennis een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt. Hierdoor ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor de beoogde resultaten niet gerealiseerd worden. Door zich bewust te zijn van en kennis te hebben van de meest gemaakte fouten en faalfactoren, en hierop tijdig in te spelen, verloopt een integratieproces soepeler en levert deze rust, beheersing en betere resultaten op voor alle betrokkenen.

Voor de integratie van (onderdelen van) organisaties en bedrijven hebben we de navolgende dienstverlening ontwikkeld en met succes in de praktijk gebracht:

GRATIS Online Bedrijfsintegratie Quick Scan
Integratie Due Diligence
De 120 dagen activiteiten
Het integratieplan of -programma met duidelijke werkstromen
Post PMI Quick Scan
Second Wave integratie: 'Nog niet volledig geïntegreerde' organisatie.
Deeltraject: Cultuurscan en cultuurverandering
Deeltraject: Medewerkers community
Deeltraject: Competentiescan
Deeltraject: Harmoniseren of integreren van arbeidsvoorwaarden
Deeltraject: Vlootschouw van groepen werknemers
Deeltraject: Onboarding van nieuwgevormde directie- en managementteams
Deeltraject: Integraal communicatieplan, gericht op in- en externe partijen
Deeltraject: Social Listening, integrale analyse van de social media kanalen

Wilt u alle ontwikkelingen rondom een integratie en onze integratie services nog eens nalezen? Download onze whitepaper. We maken ook graag tijd om met u uw groeistrategie, uw acquisitie, de integratie en de activiteiten die nodig zijn om dit succesvol te realiseren, te bespreken. Bel met Harold de Bruijn of met Evert Oosterhuis op 036-202 2361.