Bedrijfsintegratie uitdagingen

De integratiebenadering integraal uitvoeren

Overzie
het geheel.
Alles staat
in verbinding
met elkaar.

Integratieprocessen zijn ingewikkeld. Vaak worden deze globaal beoordeeld, dus op een te hoog abstractieniveau. Integratieprocessen worden nog complexer als beide organisaties niet (geheel) stabiel zijn of op basis van (schijnbare) gelijkwaardigheid worden samengevoegd. Bestaande operationele, financiële of personele problemen worden niet opgelost door een integratie. Het samenvoegen van bedrijven met instabiele onderdelen of op basis van gelijkwaardigheid levert in de praktijk veel ellende, synergieverlies en gedoe op.

Dit kan ook gebeuren in situaties waar niets verandert, omdat een earn-out regeling gedurende een bepaalde periode van toepassing is en kort na de closing geen minimumpakket aan integratieactiviteiten heeft plaatsgevonden. Daarnaast kan het vergeten of te laat betrekken van specialisten tot vervelende situaties leiden, inclusief veel tijdsvertraging, en intermenselijke problemen.

Integratiebenadering- alle bedrijfsfuncties tellen

Het is belangrijk om het geheel te overzien. Tijdig risico’s inschatten is cruciaal. IntegrationPeople wordt vaak ingezet voor een integrale integratie-aanpak of een integraal integratieherstel. Als u op tijd start, komen tijdens deze integrale benadering veel potentiële issues op tafel, nog voordat ze zijn geëscaleerd. Onze bewezen aanpak helpt onnodig gedoe voorkomen. Bij al eerder bestaande issues, of bij voorziene groepsproblemen werken onze cultuur en teamgerichte interventies om teams aan de praat te krijgen en te houden.

Onze partners, 25 associates en onze op de pijlers structuur en mens en cultuur ingerichte werkprogramma’s, interventies en workshops zijn als de loods voor het schip dat de haven invaart. We herkennen de uitdagingen en lossen ze op. We leggen samen met u de meest efficiënte route af. Met onze 20+ jaar ervaring weten we de weg. We houden van aanpakken. We werken samen met u aan waardebehoud en waardecreatie.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.