Carve out diensten voor organisaties en bedrijven

Carve outs kunnen succesvol zijn en dus snel waarde toevoegen aan een groeistrategie, mits de juiste stappen en acties tijdig worden genomen.

De praktijk heeft uitgewezen dat in dit proces een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt, waardoor de verwachte resultaten niet gerealiseerd worden. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan deze faalfactoren verloopt zo’n proces soepeler en levert deze sneller betere resultaten op.

Onze ervaren carve out specialisten voeren een doelgericht programma uit, kunnen putten uit een uitgebreid arsenaal aan additionele tooling en expertise. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de kans op fouten tijdens het carve out proces substantieel verminderd wordt. Het resultaat is dat uw groeistrategie sneller op de rit is en de hoofdpijnfactor verdwijnt.

Onze carve out diensten

Het uitgangspunt bij een carve out is dat onderdelen die geen strategische relevantie (meer) hebben, in een separaat bedrijfsonderdeel of organisatie worden geplaatst en mogelijk later, na optimalisatie, worden verkocht.

Voor de afsplitsing van bedrijven of onderdelen van bedrijven is de navolgende dienstverlening beschikbaar:

Strategisch carve out ontwerp
Transition Service Agreement (TSA)
Stranded Costs analyse
Tactisch carve out support
Carve out planning en werkstroommanagement
Retentie, verandermanagement en communicatie
Organisatie verandering en teamsamenstelling

We maken graag tijd om met u uw strategische afsplitsing en de activiteiten die nodig zijn om dit succesvol te realiseren, te bespreken. Bel met Harold de Bruijn of met Evert Oosterhuis op 036-202 2361.