Carve-out trajecten

Uitvoeren van carve-out activiteiten

Ervaring
maakt de
uitvoering
van de
carve-out
sterker.

De uitvoering van een carve-out proces is een ingewikkeld traject. Per bedrijfsfunctie of werkstroom moet een detailplanning worden gemaakt over hoe de afsplitsing zal worden uitgevoerd. Vervolgens wordt beoordeeld hoe de integratie met een eventueel aanwezige koper zal moeten verlopen. Een uitgediepte ‘hotspot analyse’ ligt hieraan ten grondslag.

Een TSA zal moeten worden opgesteld en vervolgens onderhandeld met de koper. De impact op mensen, processen en systemen is vaak groter dan vooraf ingeschat.

Carve-out activiteiten nauwkeurig plannen

Het goed en volledig uitvoeren van alle carve-out activiteiten of processen moet vanaf de eerste dag nauwkeurig worden gepland. Vanaf het begin dienen de juiste stappen te worden gezet. Een foute of te late start zal leiden tot het verlies van momentum, met vertraging en efficiencyproblemen als gevolg. Deze vertraging zal bovendien negatieve invloed hebben op de in het financieel model gebruikte doelstellingen en resultaten.

IntegrationPeople helpt u door het uitvoerend en operationeel carve-out (project) management van de diverse functionele gebieden uit te voeren, samen met u de risico’s te bepalen en deze te beheersen en/of te beperken. We zorgen dat er voldoende carve-out kennis en knowhow beschikbaar is door een carve-out manager toe te wijzen, een projectbureau in te richten en andere deskundigen, wanneer gewenst, beschikbaar te stellen. De impact op mensen is groot. Daarom zijn individuele en teamcoaching opgenomen in de dienstverlening.

Bespreken hoe we uw carve-out strategie laten werken?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.