Bedrijfsintegratie trajecten

Evaluatie van een afgeronde integratie

Toetsen.
Evalueren.
Leren van.
Telkens weer.

De primaire doelstelling van de beoordeling afgeronde integratie is om na ongeveer één jaar een beeld te krijgen hoe de integratie heeft uitgewerkt. Deze scan kost ons een paar dagen en er wordt een standaardaanpak gebruikt.

Kernvragen

  • Wat heeft de integratie opgeleverd?
  • Is dit ook wat vooraf verwacht werd?
  • Wat kan verder nog gedaan worden om waarde uit de acquisitie te halen?
  • Welke zaken zouden bij een volgende transactie anders aangepakt moeten worden?

Post integratiescan

Deze post integratiescan adresseert onder meer de volgende aspecten:

  • Visie en benadering;
  • Waardebehoud en waardecreatie ontwikkeling (omvat doelen versus realisatie);
  • Beheersing;
  • Risico’s en risicomanagement;
  • Klanten;
  • Mensen, communicatie, cultuur en competenties.

In teamverband informatie verzamelen en verwerken

Om deze scan uit te kunnen voeren, zullen we in teamverband relevante informatie verzamelen over de afgeronde integratie en de daaraan verbonden geïntegreerde organisatie. Te denken valt onder andere aan het bestuderen van de strategienota, het businessplan,(due diligence) rapportages en governance structuren, maar ook aan het voeren van gesprekken met de managementteams en het uitwerken (per werkstroom of per discipline) van de bevindingen en de zaken die verbeterd moeten worden.

Rapportage

Onze inspanning is afhankelijk van de grootte van de organisatie en kan meestal in iets meer dan een week bereikt worden. Het eindproduct is een document met een aantal doelgerichte aanbevelingen of conclusies, toegelicht in een managementworkshop van 2 uur. De aanbevelingen en conclusies zijn vooral gericht op het reduceren van de vastgestelde integratieweeffouten en op snelle verbeteringen en aanbevelingen voor toekomstige integraties. Het vergroten van de economische waarde van de organisatie staat hierbij centraal.

Klaar om uw integratie uitdaging te realiseren?

Wat uw branche ook is, het is essentieel om te begrijpen hoe u de zakelijke uitdagingen van vandaag omzet in het succes van morgen.