Em. Prof. Hans Schenk per 1 maart 2019 lid van de Raad van Advies van IntegrationPeople.nl

Lid van de Raad van Advies: Em. prof. dr. Hans Schenk

 

Prof. dr. Hans Schenk (1949) is een Nederlandse emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde. In 2002 was hij medeoprichter van het departement Economie en Bedrijfseconomie van de Universiteit Utrecht, ook wel aangeduid als Utrecht University School of Economics. In 2003 was hij de eerste directeur van het Tjalling Koopmans Research Institute aan dit departement.

Em. prof. dr. Hans Schenk is zeer ervaren

Hij was van 2010-2018 ook kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Samen met enkele andere financieel-economische specialisten en de hulp van Triodos Bank, richtte hij in 2011 het sustainable financelab op. Sedert 2014 is hij voorzitter van de prof. F. de Vries Stichting, die in 1954 door Nobelprijswinnaar prof. Jan Tinbergen is opgericht om de eerste voorzitter van de SER te eren.

Momenteel doceert hij binnen het Mergers, Acquisitions and Valuation programma van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast zijn wetenschappelijke werkzaamheden trad en treedt hij veelvuldig op als adviseur van nationale, internationale bedrijven, zorgondernemingen, ministeries, kabinetten en parlementen. Hij was Commissaris bij British American Tobacco en SSH.

Nevenfuncties Em. prof. dr. Hans Schenk:

Dhr. Schenk heeft op dit moment de hierna beschreven nevenfuncties:

  1. President-Commissaris Transdev Nederland NV, Hilversum
  2. Commissaris Wehkamp Holding BV, Zwolle
  3. Commissaris Zorg van de Zaak Netwerk BV, Utrecht
  4. Voorzitter Stichting Onderzoek Medezeggenschap SOMz, Utrecht
  5. Voorzitter Prof. F. de Vries Stichting, Utrecht
  6. Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting, Den Haag
  7. Penningmeester Coöperatie Rotterdams Onderhouds Netwerk, Rotterdam
  8. Lid Raad van Advies Coöperatie Beyond Board/Consultancy, Balkbrug

Bekijk het persbericht van deze benoeming.