Samenwerken met andere organisaties- integrationpeople

Samenwerken met andere organisaties

Wij werken samen, via een partnerstructuur, met een groep van associates en een aantal externe competentie organisaties. In de huidige wereld kun je niet overal even goed in zijn.  Dat realiseren we ons als gespecialiseerd bedrijf goed. Vanuit die gedachte werken we voor deeltrajecten samen met andere  gespecialiseerde bedrijven en organisaties. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de integratie en carve-out projecten succesvol verlopen en dat daarmee de groeistrategie van onze opdrachtgever wordt bereikt.

Via deze samenwerking vergroten we de aanwezige en te gebruiken competenties. Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden van mensen, groepen van mensen of organisaties. Door samen te werken met andere organisaties vullen we ons competentiemanagement in. Competentiemanagement is het opbouwen en gebruiken van competenties van medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie, de afdeling of een team binnen de organisatie. Competentiemanagement moet dus vooral gezien moet worden als middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. Samenwerken is hierbij essentieel.

We zijn actief onder andere via deze netwerkorganisaties:

Alex van Groningen
MenA aan de Maas (Rotterdam)
BBOB
NCD
DCFA
ACG

Wilt u met ons samenwerken, omdat uw competenties voor ons integratie en carve out dienstverlening van toegevoegde waarde zijn. Neem dan contact op.

De kerndienstverlening wordt uitgevoerd samen met:

Cultuur-, competentie- en teamontwikkeling
Cultuur-, competentie- en teamontwikkeling
Strategische communicatie ontwikkeling
Strategische communicatie ontwikkeling
Target Operating Model ontwikkeling
Target Operating Model ontwikkeling

De aanvullende diensten worden uitgevoerd samen met:

Innervoice
Virtuele dataroom + juridische support
YIELDDD
Reputatiemanagement-data driven
LNBB
AVG wetgeving en implementatie
PMO support
anderson-macgyver
Virtuele dataroom
Teamwork Projects
Executive Search-Werving en Selectie
Arbeidsvoorwaarden harmonisatie