Samenwerken met andere organisaties- integrationpeople

Samenwerken met andere organisaties

Wij werken samen, via een partnerstructuur, met een groep van associates en een aantal externe competentie organisaties. In de huidige wereld kun je niet overal even goed in zijn.  Dat realiseren we ons als gespecialiseerd bedrijf goed. Vanuit die gedachte werken we voor deeltrajecten samen met andere  gespecialiseerde bedrijven en organisaties. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat de integratie en carve-out projecten succesvol verlopen en dat daarmee de groeistrategie van onze opdrachtgever wordt bereikt.

Via deze samenwerking vergroten we de te gebruiken competenties. Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis of vaardigheden van mensen, groepen van mensen of organisaties. Door samen te werken met andere organisaties vullen we ons competentiemanagement in. Competentiemanagement is het opbouwen en gebruiken van competenties van medewerkers in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie, de afdeling of een team binnen de organisatie.  Samenwerken is hierbij essentieel.

We zijn aangesloten bij deze netwerkorganisaties:

Alex van Groningen
MenA aan de Maas (Rotterdam)
BBOB
NCD
DCFA
ACG

 

De kerndienstverlening wordt uitgevoerd samen met:

Strategische communicatie ontwikkeling
Strategische communicatie ontwikkeling
Target Operating Model ontwikkeling
Target Operating Model ontwikkeling
Cultuur-, competentie- en teamontwikkeling
Cultuur-, competentie- en teamontwikkeling

De aanvullende diensten worden uitgevoerd samen met:

 

We geven open trainingen in samenwerking met:

URUS