raad van advies IntegrationPeople.nl

 

De Raad van Advies is het adviesorgaan van onze organisatie.

Doelstelling 

Het belangrijkste doelen zijn:

  • Waarborgen van kwaliteit; we willen graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van externe deskundigen. Dit zodat ons beleid  aansluit bij de wensen en mogelijkheden van onze klanten en overige stakeholders.
  • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van de IntegrationPeople.nl verder vertalen in projecten en activiteiten, waartoe een sterke organisatie en adequaat netwerk nodig is.
  • Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als  belangrijk onderdeel van het MenA proces opereren en activiteiten initiëren waardoor we een verbindend succes stimulerend platform willen zijn voor mensen en organisaties die zich met Post Merger Integratie bezig houden.

Samenstelling en grootte

Om de kwaliteit en de transparantie van de bedrijfsvoering van onze organisatie te waarborgen hebben we een Raad van Advies ingesteld. Dit orgaan zal na verloop van tijd uit 3 leden bestaan.  Leden van de Raad van Advies kunnen uit de hierna beschreven sectoren komen.

  • Juridisch, MenA organisaties, Kennisinstituten en onderwijs
  • Politiek, Maatschappelijke (Ondernemers-)organisaties
  • Media & Communicatie en het Commerciële bedrijfsleven

Onze Raad van Advies bestaat uit:

IntegrationPeople.nl em. prof. dr. Hans Schenk - lid van haar Raad van Advies
Em. prof. dr. Hans Schenk

vacature Raad van Advies IntegrationPeople.nlvacature Raad van Advies IntegrationPeople.nl

 

 

 

 

 

Op basis van hun rijke kennis en ervaring ondersteunen zij IntegrationPeople.nl in het bereiken van de missie, het vormen van beleid, de aanpak en de benadering om de gestelde doelstellingen te bereiken.

De Raad van Advies krijgt inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur van de stichting. Deze Adviezen zijn niet bindend. De Adviesraad heeft geen juridische aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden.

Taken en Reglement

De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. Hierin staat onder meer de bevoegdheden en de plichten van de leden.