raad van advies, de RvA van IntegrationPeople.nl

De doelstelling van onze Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van onze organisatie.  De belangrijkste doelen zijn:

  • Waarborgen van kwaliteit; we willen graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van externe deskundigen. Dit, zodat ons beleid  aansluit bij de wensen en mogelijkheden van onze klanten en overige stakeholders;
  • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van de IntegrationPeople.nl verder vertalen in projecten en activiteiten, waartoe een sterke organisatie en passend netwerk nodig is;
  • Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als  belangrijk onderdeel van het MenA proces opereren en activiteiten initiëren waardoor we een verbindend succes stimulerend platform willen zijn voor mensen en organisaties die zich met Post Merger Integratie en afsplitsingen bezig houden.

De Raad van Advies heeft inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur. Deze adviezen zijn niet bindend. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. Hierin staat onder meer de bevoegdheden en de plichten van de RvA leden. De adviesraad is niet juridisch aansprakelijk.

De samenstelling en grootte

Om de kwaliteit en de transparantie van de bedrijfsvoering van onze organisatie te waarborgen hebben we een Raad van Advies ingesteld. Dit orgaan zal na verloop van tijd uit 3 leden bestaan.  Leden van deze adviesraad kunnen uit de volgende sectoren komen:

  • Juridisch, MenA organisaties, kennisinstituten en onderwijs;
  • Politiek, maatschappelijke (ondernemers-)organisaties;
  • Media & Communicatie en het commerciële bedrijfsleven.

De bezetting

Onze Raad van Advies bestaat per augustus 2019 uit twee leden. Er is nog één vacature.

IntegrationPeople.nl em. prof. dr. Hans Schenk - lid van haar Raad van Advies
Em. prof. dr. Hans Schenk
Aalt Klaassen Raad van Advies IntegrationPeople.nl
Aalt Klaassen