Waarderealisatie bij
integratie en carve-out

" Wij ontzorgen u als opdrachtgever door u te adviseren en te begeleiden in alle aspecten van het integratie- of carve-out proces. U en alle betrokken stakeholders behouden zo de focus op de ongoing business en plukken zo snel mogelijk de voordelen van uw integratie of uw carve-out."

We werken met ons bewezen IP Framework®, in combinatie met change management en een duidelijk programma. Met een beproefde, no-nonsense aanpak, 25 senior consultants en 15 competentiepartners. Gericht op het realiseren van de waarde van uw transactie.

Zullen we een afspraak maken?

partnerteam


Managing Partner
Evert Oosterhuis

Evert Oosterhuis (1962) is de oprichter van IntegrationPeople en heeft meer dan 30 jaar bedrijfservaring in financiële en eindverantwoordelijke functies. Hij was actief bij Achmea, Kasbank, Aegon, Allianz en bijna 10 jaar eindverantwoordelijk bij Fundix. In deze 30 jaar heeft Evert, als afronding van zijn MBA-opleiding, in 2001 onderzoek uitgevoerd naar  succesvolle bedrijfsintegraties en wat daaraan ten grondslag ligt en hun oplossingsrichtingen.

Tijdens de verschillende fases in zijn carrière heeft hij en voert hij nog steeds reorganisaties, herstructureringen, carve outs en integraties door. “De succes- en faalfactoren van bedrijfsintegraties en afsplitsingen zijn helaas in de afgelopen 20 jaar niet substantieel gewijzigd”

“Integraties en carve outs zijn spannende processen, waarin organisaties naast het openhouden van de winkel, ook nog met de hectiek van deze veranderingen te maken krijgen. Niet zonder reden moet er aandacht besteed worden aan de grootste uitdagingen. Deze zorgen er namelijk voor dat tot 85 procent van de integraties niet opleveren waarvoor betaald is. Dit is zonde, omdat dit gepaard gaat met onnodig verlies van mensen en kapitaal.”

NEVENFUNCTIES

Evert heeft op dit moment de volgende nevenfuncties:

 • Taalmaatje Humanitas. Het ondersteunen van minder geletterden in Almere;
 • Voorzitter Financiële Commissie Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging.

 


Partner
Christiaan van der Sluijs

Christiaan van der Sluijs (1969) is internationaal actief als organisatieadviseur sinds 1990, met uitstapjes naar ABNAMRO en zijn eigen software bedrijf. De eerste integratie die hij begeleidde was als extern consultant bij Philips in 1993. 

Bij ABNAMRO vervulde Christiaan diverse rollen, waaronder carve-out manager Compliance & legal IT in 2008. Zijn ervaring reikt van verkoop klaar maken van bedrijven, bedrijfsintegratie, partner selectie, strategieconsulting, business development, procesoptimalisatie en sales transformatie. Over de afgelopen 30 jaar was hij actief in diverse branches, waaronder high-tech, metaal, bank- en effectenbedrijf, detachering, fashion, software, “tech” en “platforms”.

“Het aangename aan Integration People is dat een bewezen framework wordt gekoppeld aan krachtig change management. Het klantproces staat centraal. Het momentum houden terwijl de juiste stappen worden genomen. Daarmee haalt de klant de waarde uit carve-out of overname.”

 


Partner
Michel Maas

Michel Maas (1971) kan bogen op ruim 20 jaar ervaring binnen Supply Chain / Productie en Logistiek. Hij vervulde verschillende internationale leidinggevende functies op complexe locaties en onder veeleisende omstandigheden.

Hij werkte als Supply Chain Director voor Heineken op het in de Indische Oceaan gelegen vulkanische eiland Ile de la Reunion om daarna te verhuizen naar Congo en als Supply Chain Director voor een Joint Venture tussen Heineken en CFAO te gaan werken. Voordat Michel in 2018 zelfstandig ging, maakte hij nog twee jaar deel uit van de Directie van Heineken Nederland als Director Commerce Operations. Tijdens zijn loopbaan bij Heineken is hij bij meerdere integraties en carve-outs betrokken geweest en heeft hij altijd gezocht naar de juiste balans tussen structuur brengen en groepsprocessen begeleiden.

Sinds 2018 actief als ondernemer en heeft al meerdere grote integraties geleid. Michel analyseert scherp, besteedt veel aandacht aan groepsdynamiek en vertaalt ingewikkelde transitieprocessen naar concrete en behapbare stappenplannen. En dat vanuit een sterk commitment naar zowel klant als proces. 

Elke opdracht is uiteindelijk mensenwerk. Als Michel ergens van doordrongen is, dan is het dát. Zijn inzicht werkt door in zijn dienstverlening. “Natuurlijk staat het effectief en efficiënt uitvoeren van een project centraal. Maar een prettige en veilige sfeer die dat voor iedereen leuker maakt, staat dat óók. De tijd die ik daar in de voorfase van een verandertraject in steek, win ik in het uitvoerende deel daarvan dubbel en dwars terug. Het hele traject verloopt daardoor uiteindelijk sneller.”

NEVENFUNCTIES

Michel maakt deel uit van de Leidse Mileuraad – adviesorgaan voor het college van B&W in Leiden.

 

Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van onze organisatie.  De belangrijkste doelen zijn:

 • Waarborgen van kwaliteit; we willen graag gebruikmaken van de kennis, expertise en ervaring van externe deskundigen. Op deze manier sluit ons beleid aan bij de wensen en mogelijkheden van onze klanten en overige stakeholders;
 • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van de IntegrationPeople verder vertalen in projecten en activiteiten, waartoe een sterke organisatie en passend netwerk nodig is;
 • Transparantie en legitimatie; we willen een verbindend en succesvol platform zijn voor mensen en organisaties die zich met integratie en afsplitsingen bezig houden.

De Raad van Advies heeft inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur. Deze adviezen zijn niet bindend. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. Hierin staat onder meer de bevoegdheden en de plichten van de Raad van Advies leden. De adviesraad is niet juridisch aansprakelijk.

Em. prof. dr. Hans Schenk

Prof. dr. Hans Schenk (1949) is een Nederlandse emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde. In 2002 was hij medeoprichter van het departement Economie en Bedrijfseconomie van de Universiteit Utrecht, ook wel aangeduid als Utrecht University School of Economics. In 2003 was hij de eerste directeur van het Tjalling Koopmans Research Institute aan dit departement.

Hij was van 2010 tot 2018 ook kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Samen met enkele andere financieel-economische specialisten en de hulp van Triodos Bank, richtte hij in 2011 het sustainable financelab op. Sinds 2014 is hij voorzitter van de prof. F. de Vries Stichting, die in 1954 door Nobelprijswinnaar prof. Jan Tinbergen is opgericht om de eerste voorzitter van de SER te eren.

Momenteel doceert hij binnen het Mergers, Acquisitions and Valuation programma van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast zijn wetenschappelijke werkzaamheden trad en treedt hij veelvuldig op als adviseur van nationale en internationale bedrijven, zorgondernemingen, ministeries, kabinetten en parlementen. Hij was Commissaris bij British American Tobacco en SSH.

Nevenfuncties

Dhr. Schenk heeft op dit moment de volgende nevenfuncties:

 1. President-commissaris Transdev Nederland NV, Hilversum;
 2. Commissaris Wehkamp Holding BV, Zwolle;
 3. Commissaris Zorg van de Zaak Netwerk BV, Utrecht;
 4. Voorzitter Stichting Onderzoek Medezeggenschap SOMz, Utrecht;
 5. Voorzitter Prof. F. de Vries Stichting, Utrecht;
 6. Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting, Den Haag;
 7. Penningmeester Coöperatie Rotterdams Onderhouds Netwerk, Rotterdam;
 8. Lid Raad van Advies Coöperatie Beyond Board/Consultancy, Balkbrug.
 
DRs. Aalt Klaassen

Aalt Klaassen (1950) is bedrijfseconoom. Hij is researcher-consultant en medeoprichter van Board in Balance, een onafhankelijke organisatie die evaluaties van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht begeleidt en profielen opstelt voor de raden en voor aan te trekken commissarissen. Daarnaast verricht hij onderzoek naar governance binnen organisaties.

Aalt is bovendien bestuursadviseur en heeft ruim 45 jaar werkervaring, onder andere in ondernemings-financiering, investor relations, management development en good governance.

In zijn eerdere rollen en functies was hij docent bij de NCD Academy, dga bij Aalt Klaassen bv, partner bij Rematch bv en medewerker ondernemingsfinanciering aan de economische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

NEVENFUNCTIES

Dhr Klaasen heeft op dit moment de volgende nevenfuncties:

 1. Hij is medeoprichter en partner van Board in Balance bv;
 2. Hij is (waarnemend) voorzitter van Platform Armoede Bestrijding Heerhugowaard.

 

drs. harold de bruijn

Harold de Bruijn heeft meer dan 25 jaar bedrijfservaring bij  Accenture en KPMG opgedaan. Hij was tot 1 mei 2018 partner bij KPMG en is sinds 8 mei 2018 betrokken als partner bij IntegrationPeople.nl. Per 1 november 2020 is hij weer als partner in dienst bij KPMG. 

Hij heeft tientallen verschillende (inter)nationale integraties en afsplitsingen voor verschillende bedrijven, non-profit organisaties en overheden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: Aon en UMG, KPN en Getronics, Suikerunie en CSM, en T-Mobile en Vodafone Thuis. 

“Als Lid van de Raad van Advies bij IntegrationPeople.nl ben ik in staat om mijn passie te volgen: het op afstand helpen van organisaties bij het realiseren van waarde uit hun acquisities en divestments. Het netwerk van IntegrationPeople, dat gericht is op middelgrote bedrijven, dat door de Big4 niet kan worden bediend, biedt daarvoor een uitstekende basis. Wat mij bijzonder aanspreekt is dat IntegrationPeople gericht is op praktische en pragmatische ondersteuning bij de uitvoering van dit soort noodzakelijke projecten.”

 

0
Consultants

We gebruiken alleen ervaren consultants boven de 45 jaar met managementervaring voor onze bedrijfsintegratie en carve out opdrachten. 

Wil je ook mee doen als Associate?

0
Competentiepartners

Onze competentiepartners gebruiken we als het toegevoegde waarde heeft om een onderdeel van een case verder uit te diepen. Het doel van deze uitdieping is om meer waarde te kunnen realiseren voor onze klanten.

0
Werkprogramma's

We gebruiken voor onze opdrachten een holistisch framework. Deze methodiek is, via onze tooling, onderverdeeld in een aantal werkprogramma’s. Deze worden op maat gemaakt voor iedere opdracht, zodat deze aansluiten op de specifieke opdracht.

daarom worden we gekozen

Het grootste onafhankelijke adviesbureau gespecialiseerd in bedrijfsintegratie en carve-out

Onze focus ligt volledig bij bedrijfsintegratie en carve-out trajecten. Andere projecten laten we aan ons voorbij gaan. Al onze professionals, competentiepartners en werkprogramma’s werken alleen of worden alleen gebruikt voor integratie- en carve-out projecten.

Alleen ervaren professionals

Al onze professionals hebben meer dan 20 jaar ervaring in het onder meer begeleiden van integratie en carve-out trajecten binnen verschillende sectoren.

Een bewezen framework

We werken met een bewezen methode. Er is een balans tussen mens, proces, kapitaal en tijd. Integratie en carve-out trajecten zijn en blijven altijd mensenwerk.

Betrokken en no nonsense

Ons belang is het realiseren van waarde door een succesvolle integratie of carve-out af te leveren. We hebben een eigen mening en delen deze altijd met de opdrachtgever.

Ontzorgen en kennisoverdracht

 Een  project voeren we samen uit. We gebruiken een duidelijk programma met een eenduidige leiding en laten onze klanten met meer kennis en kunde achter dan we haar aantroffen.

Vanaf dag 1 effectief met krachtig change management

We zijn vanaf de eerste dag effectief en weten welke uitdagingen bij een integratie of carve-out aangepakt moeten worden. We besteden daarom ook veel aandacht aan vertrouwen opbouwen, transparantie, begrip voor de verschillende bedrijfsculturen en aan de bereidheid samen verder willen gaan.

Privacy Statement
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.