Over ons

We leveren een bijdrage aan de groeistrategie van onze opdrachtgevers
dat is wat we doen

…  ”We zetten ons proven framework en human capital als asset in. We werken met een praktisch framework, gebruiken ervaren consultants en waarde toevoegende competentiepartners"

Wil je als integratiespecialist met ons samenwerken? Klik dan hier.

We geven advies over hoe een bedrijfsintegratie of een carve out als onderdeel van een (buy and build) groeistrategie ingericht moet worden en verzorgen desgewenst dit integratie- of carve out traject. Hierdoor leveren we een bijdrage aan de groeistrategie van onze opdrachtgevers.

Wij gebruiken ons beproefde framework en maken, indien het voor een specifieke casus toegevoegde waarde oplevert, gebruik van  consultants (associates) en van competentiepartners.

We zorgen, via onze bedrijfsintegratie, carve out en OR-dienstverlening, dat projecten succesvol verlopen en dat we daarmee een bijdrage leveren aan de groeistrategie van de organisatie. We worden daarbij, op afstand, ondersteund door onze Raad van Advies.

organisatie, associates, integrationpeople, over ons, wat wij doen
Daarom worden we gekozen
Focus op Bedrijfsintegratie en Carve out

We richten ons alleen op bedrijfsintegratie en carve out opdrachten. Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies ook implementeren

Kennis transfer

We willen onze opdrachtgevers met meer kennis en inzicht achterlaten dan we haar bij de start van onze samenwerking aantroffen.

Ervaren consultants

We zetten ervaren consultants in die menig integratie en carve out hebben uitgevoerd.

Locaal aanwezig

We kunnen door onze lokale aanwezigheid en internationale contacten,  naast transacties in Nederland, ook trajecten in het buitenland ondersteunen.

eigen mening

We hebben een eigen mening . Deze presenteren we aan onze opdrachtgever. Het bedrijfsbelang van onze opdrachtgever staat altijd voorop.

Waar voor je geld

We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaatbasis.

Onze visie en MIssie

De praktijk leert dat er in het acquisitietraject en het daaropvolgende bedrijfsintegratieproces, door het ontbreken van voldoende integratie-ervaring, een aantal veelvoorkomende fouten wordt gemaakt. Hierdoor worden de verwachte resultaten niet behaald. Onderzoek leert dat tot 85% van de bedrijfsintegraties niet voldoet aan de verwachtingen. 

Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan de integratie-ervaring, deze faalfactoren en door een goed doordacht integratieprogramma te volgen, verloopt een bedrijfsintegratieproces soepel en levert een acquisitie snel resultaten op.

Wij, als specialist, voeren een stevig programmamanagement uit. Onze consultants putten uit hun jarenlange ervaring, een uitgebreid arsenaal aan werkprogramma’s en tooling. Deze unieke combinatie zorgt ervoor dat de kans op fouten en het energievretende ‘gedoe’ bij een bedrijfsintegratie fors lager is. Het resultaat is dat een transactie of een buy and build benadering sneller op de rit is en dus eerder waarde oplevert.

0
Consultants

We gebruiken alleen ervaren consultants boven de 45 jaar met management ervaring voor onze bedrijfsintegratie en carve out opdrachten. 

0
Kennispartners

Onze competentiepartners gebruiken we als het toegevoegde waarde heeft om een onderdeel van een case verder uit te diepen. Het doel van deze uitdieping is om meer waarde te kunnen realiseren voor onze klanten.

0
Werkprogramma's

We gebruiken voor onze opdrachten een holistisch framework. Deze methodiek is, via onze tooling, onderverdeeld in een aantal werkprogramma’s. Deze worden op maat gemaakt voor iedere opdracht, zodat deze aansluiten op de specifieke  opdracht.

Ons Team


Managing Partner
Evert Oosterhuis MBA

Hij is de oprichter van IntegrationPeople. Hij heeft meer dan 30 jaar bedrijfservaring in financiële en eindverantwoordelijke functies. Hij was actief bij Achmea, Kasbank, Aegon, Allianz en bijna 10 jaar eindverantwoordelijk bij Fundix. In deze 30 jaar heeft Evert, als afronding van zijn MBA-opleiding, in 2001 onderzoek uitgevoerd naar “Wanneer een bedrijfsintegratie succesvol is en wat daaraan ten grondslag ligt”. Dus hij is goed bekend met de faalfactoren en de oplossingsrichtingen.

Tijdens de verschillende fases in zijn carrière heeft hij en voert hij nog steeds reorganisaties, herstructureringen, carve outs en integraties door. “De succes- en faalfactoren van bedrijfsintegraties zijn helaas in de afgelopen 20 jaar niet substantieel gewijzigd” is een veelgebruikte uitspraak van deze partner.

“Integraties en carve outs zijn spannende processen, waarin organisaties naast het openhouden van de winkel, ook nog met de hectiek van deze veranderingen te maken krijgen. Niet zonder reden moet er aandacht besteed worden aan de grootste uitdagingen. Dit, omdat deze ervoor zorgen dan tot 85% van de integraties niet opleveren waarvoor betaald is. Dit is zonde, omdat dit gepaard gaat met onnodig verlies van mensen en kapitaal.”

 

onze Raad van Advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan van onze organisatie.  De belangrijkste doelen zijn:

 • Waarborgen van kwaliteit; we willen graag gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van externe deskundigen. Dit, zodat ons beleid  aansluit bij de wensen en mogelijkheden van onze klanten en overige stakeholders;
 • Versterking van organisatie, netwerk en activiteiten; we willen graag de maatschappelijk relevante visie en de missie van de IntegrationPeople.nl verder vertalen in projecten en activiteiten, waartoe een sterke organisatie en passend netwerk nodig is;
 • Transparantie en legitimatie; we tonen aan dat we als  belangrijk onderdeel van het MenA proces opereren en activiteiten beginnen waardoor we een verbindend succes stimulerend platform willen zijn voor mensen en organisaties die zich met Post Merger Integratie en afsplitsingen bezig houden.

De Raad van Advies heeft inzicht in de bedrijfsvoering en mag altijd gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur. Deze adviezen zijn niet bindend. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. Hierin staat onder meer de bevoegdheden en de plichten van de RvA leden. De adviesraad is niet juridisch aansprakelijk.

Em. prof. dr. Hans Schenk

Prof. dr. Hans Schenk (1949) is een Nederlandse emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde. In 2002 was hij medeoprichter van het departement Economie en Bedrijfseconomie van de Universiteit Utrecht, ook wel aangeduid als Utrecht University School of Economics. In 2003 was hij de eerste directeur van het Tjalling Koopmans Research Institute aan dit departement.

Hij was van 2010 tot 2018 ook kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Samen met enkele andere financieel-economische specialisten en de hulp van Triodos Bank, richtte hij in 2011 het sustainable financelab op. Sinds 2014 is hij voorzitter van de prof. F. de Vries Stichting, die in 1954 door Nobelprijswinnaar prof. Jan Tinbergen is opgericht om de eerste voorzitter van de SER te eren.

Momenteel doceert hij binnen het Mergers, Acquisitions and Valuation programma van de Rijksuniversiteit Groningen.

Naast zijn wetenschappelijke werkzaamheden trad en treedt hij veelvuldig op als adviseur van nationale, internationale bedrijven, zorgondernemingen, ministeries, kabinetten en parlementen. Hij was Commissaris bij British American Tobacco en SSH.

Nevenfuncties:

Dhr. Schenk heeft op dit moment de hierna beschreven nevenfuncties:

 1. President-commissaris Transdev Nederland NV, Hilversum.
 2. Commissaris Wehkamp Holding BV, Zwolle.
 3. Commissaris Zorg van de Zaak Netwerk BV, Utrecht.
 4. Voorzitter Stichting Onderzoek Medezeggenschap SOMz, Utrecht
 5. Voorzitter Prof. F. de Vries Stichting, Utrecht.
 6. Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting, Den Haag.
 7. Penningmeester Coöperatie Rotterdams Onderhouds Netwerk, Rotterdam
 8. Lid Raad van Advies Coöperatie Beyond Board/Consultancy, Balkbrug
 
DRs. Aalt Klaassen

Aalt Klaassen (1950) is bedrijfseconoom. Hij is researcher-consultant en medeoprichter van Board in Balance, een onafhankelijke organisatie die evaluaties van raden van commissarissen en raden van toezicht begeleidt, profielen opstelt voor de raden en voor aan te trekken commissarissen en onderzoek verricht naar governance.

Hij is bovendien bestuursadviseur en heeft ruim 45 jaar werkervaring, onder andere in ondernemingsfinanciering, investor relations, management development en good governance.

In zijn eerdere rollen en functies was hij docent bij de NCD Academy, dga bij Aalt Klaassen bv, partner bij Rematch bv en medewerker Ondernemingsfinanciering aan de Economische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

NEVENFUNCTIES:

Dhr Klaasen heeft op dit moment de volgende nevenfuncties:

 1. Hij is medeoprichter en partner van Board in Balance bv
 2. Hij is (waarnemend) voorzitter van Platform  Armoede Bestrijding Heerhugowaard

 

 

drs. harold de bruijn

Harold de Bruijn heeft meer dan 25 jaar bedrijfservaring bij  Accenture en KPMG opgedaan. Hij was tot 1 mei 2018 Partner bij KPMG en is sinds 8 mei 2018 betrokken als Partner bij IntegrationPeople.nl. Per 1 november 2020 is hij weer als Partner in dienst bij KPMG. 

Hij heeft tientallen verschillende (inter)nationale integraties en afsplitsingen voor verschillende bedrijven, no- profit en overheidsorganisaties uitgevoerd. Voorbeelden zijn: Aon en UMG, KPN en Getronics, Suikerunie en CSM, en T-Mobile en Vodafone Thuis. Ook is hij incidenteel trainer/opleider bij de PMI-training van Alex van Groningen.

“Als Lid van de Raad van Advies bij IntegrationPeople.nl ben ik in staat om mijn passie te volgen: het op afstand helpen van organisaties bij het realiseren van waarde uit hun acquisities en divestments. Het netwerk van IntegrationPeople, dat gericht is op middelgrote bedrijven, dat door de Big4 niet kan worden bediend, biedt daarvoor een uitstekende basis. Wat mij bijzonder aanspreekt is dat IntegrationPeople gericht is op praktische en pragmatische ondersteuning bij de uitvoering van dit soort noodzakelijke projecten.”