Ons doel:

Bij acquisities en hun integratie en bij een carve out zorgen wij als specialist, samen met onze meer dan 25 associates, voor waarderealisatie, stabiliteit en een gezonde nachtrust voor de betrokken stakeholders van een organisatie. Deze organisaties zijn tussen de 100 en 3.000 medewerkers groot.

We geven advies over hoe een bedrijfsintegratie of een carve out waardevermeerderend georganiseerd zou kunnen worden en realiseren desgewenst dit integratie of carve out traject succesvol. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de groeistrategie van onze opdrachtgever. We worden hierbij ondersteund door onze Raad van Advies en onze externe competentiepartners.

Onze aanpak is gericht op het realiseren van bedrijfswaarde, stabiliteit en een gezonde nachtrust voor de betrokken stakeholders van een organisatie. Deze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Visie en benadering. We organiseren activiteiten rondom de strategische doelstelling. We ontwikkelen en beschrijven het Target Business Architecture Model.  We zorgen voor de passende integratie- of de carve out benadering, initiëren beslissingstrajecten en richten de governance in.
  • Waardebehoud en waardecreatie. We kijken naar de waardebehoud- en de waardecreatie mogelijkheden bij zowel de bedrijfsintegraties als in de carve out situatie. We gebruiken het programma en de deelprojecten project als katalysator voor bredere transformaties, organiseren en realiseren synergieprojecten en laten duidelijk zien dat er per saldo waarde is gerealiseerd.
  • Beheersing. We nemen directe actie op de te behalen synergieën en resultaten, verstevigen de financiële beheersing en focussen op de verplichte en wettelijke zaken.
  • Mensen, communicatie, cultuur en competenties. We organiseren een duidelijke leiderschapsstructuur tijdens het integratie- of afsplitsingsproces, leggen de nieuwe organisatiestructuren en de kernafspraken uit, zorgen voor het retentiemanagement van de belangrijkste medewerkers, organiseren en stemmen het performancemanagement  af, identificeren en lossen culturele- en competentieverschillen op, en zorgen voor een consistent, adequaat en doorlopend communicatietraject gericht op de verschillende in- en externe stakeholders van de organisatie.

In onze online Bedrijfsintegratie Quick Scan kunt je snel en gratis binnen een kwartier feedback verwachten over je eigen case. In onze White paper over acquisities en bedrijfsintegratie  en de White paper over afsplitsingen en Carve Out  kun je nalezen wat je kunt doen om er een succes van te maken. Wilt je als associate met ons samenwerken, klik dan hier.

De ervaringen bij de onderstaande bedrijven zijn verwerkt in onze bedrijfsintegratie- en carve out aanpak:

Logo 10
Logo 3
Logo 5
Logo 19
Logo 12
Logo 15
Logo 6
Logo 8
Logo 25
Logo 22
Logo 26
Logo 9
Logo 14
Biocomp Nepal
Logo1

Dit zijn de redenen waarom we gekozen worden:

Wij kennen het gevoel en de emotie

Een acquisitie binnenhalen en daarna integreren of een afsplitsing voorbereiden en daarna op de markt brengen, kent een specifiek gevoel en emotie. De jacht op de juiste kandidaat, de onzekerheid over de juiste keuze, het overwinningsgevoel bij de signing, de frustratie als het bij de integratie of de verkooptransactie niet zo (snel) loopt als je zou willen, de pijn die het doet als je afscheid moet nemen van medewerkers, een plaats of jarenlange uitgevoerde manieren van werken.

We kennen deze gevoelens allemaal. Wij hebben ze zelf ook meegemaakt. IntegrationPeople zal zich bij de uitvoering van haar diensten hierdoor niet laten leiden. We nemen deze emoties en gevoelens wel mee in onze benadering. We manoeuvreren, als een loods, doelgericht om de emotionele klippen heen naar het gewenste eindresultaat.

Onze focus ligt op bedrijfsintegratie en carve out activiteiten

De praktijk heeft uitgewezen dat een bedrijfsintegratie en of het voorbereiden en uitvoeren van een carve out vaak voor een bestuurder en/of zijn/haar team een eenmalige gebeurtenis is. Er is daarom vrij weinig mogelijkheid om te leren van de gemaakte fouten en bij een volgende casus de geleerde lessen in de praktijk te brengen. Het blijft vaak een eenmalige gebeurtenis. Hierdoor wordt er bij het integreren van een acquisitie een aantal veelvoorkomende fouten gemaakt en ontstaan er hectische situaties en ‘gedoe’ met stakeholders waardoor  de beoogde resultaten en waardeontwikkeling niet bereikt worden.

Focus

IntegrationPeople richt zich alleen op de integratie van acquisities en het voorbereiden en uitvoeren van carve outs. Wij geven casusgericht advies en kunnen dit advies ook uitvoeren.

Meerjarige ervaring met tientallen cases in verschillende sectoren

Wij kennen, doordat we tientallen integraties of carve outs hebben uitgevoerd en daarvan hebben geleerd, de veelgemaakte fouten, de valkuilen binnen deze processen. We weten ze ook op te lossen. In de realisatiefase kunnen we een integratieteam inzetten, maar de begeleiding door een interim integratiemanager of de coaching op afstand behoort ook tot de mogelijkheden. Onze aanpak  bestaat uit een op de opdracht toegesneden mix van onze meer dan dertig integratie en separatie modules die we op maat toepassen in jouw eigen situatie. Daarom is iedere casus uniek.  Hierdoor wordt een succesvolle groei- of buy and build strategie van de opdrachtgever bereikt.

Wij zijn onafhankelijk.

We bieden alleen de aan bedrijfsintegratie en carve out verbonden dienstverlening aan. Wij gaan jou of je organisatie geen niet aan onze dienstverlening verbonden diensten verkopen. We zijn onafhankelijk.

Wij zijn klant- en resultaatgericht

De experts met wie jij het contract afsluit, voeren het werk ook uit. Allemaal hebben ze meerdere integratie- of carve out trajecten achter de rug. We hanteren als uitgangspunt voor onze opdrachten bij opdrachtgevers ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’. Daarmee zijn we klant- en resultaatgericht.

Wij hebben lokale aanwezigheid

Daar waar jouw overname je ook brengt, onze experts zijn er om jouw team te versterken. Wij kunnen door onze lokale aanwezigheid, naast transacties in Nederland, ook integratie- en carve out trajecten in het buitenland ondersteunen. Hierbij kunnen wij een nationaal en internationaal netwerk van integratie- en carve out specialisten inzetten.

Je krijgt waar voor je geld

Wij hebben geen dure overhead en grote met marmer beklede kantoren. Je krijgt waar voor je geld. We maken gebruik van hedendaagse flexibele schillen. We hebben geen ‘bankzitters’ en zullen niet een poging doen veel mensen van integrationpeople.nl bij jou onder te brengen.  We vragen een faire prijs voor onze professionele prestatie en bieden nazorg waar gewenst en nodig is. In sommige gevallen werken we gedeeltelijk op resultaat basis.

Ons doel

Ons streven is de faalfactoren en het energievretende ‘gedoe’ bij een Carve Out en een acquisitie en de bijbehorende bedrijfsintegratie zoveel mogelijk te beperken. Om dat te bereiken zetten wij op maat gemaakte dienstverlening van onszelf en van onze kennispartners in.

Wij doen aan kennisoverdracht

IntegrationPeople werkt samen met onze opdrachtgevers aan kennisoverdracht. We delen onze tools en kennis. Wanneer het gewenst is, kunnen we een coachende of uitvoerende rol vervullen. Altijd met elementen van kennisoverdracht. We willen de opdrachtgever met meer kennis en inzichten achterlaten dan we haar bij de start van onze samenwerking aantroffen. Ook dat is onderdeel van onze filosofie ‘Zelf doen waar het kan en helpen waar het nodig is’.

Previous

Next

 

Hoe bewaken we ons doel, onze doelstelling?

We bewaken actief onze doelstellingen tijdens een integratie- of carve out project. Om dit te realiseren, organiseren we schaduwmanagement voor de betrokken integratie- of carve out specialist.

Een ervaren integratiemanager ‘kijkt op afstand mee’ tijdens het project. Hierdoor wordt een open visie en een evenwichtige belangenbehartiging voor alle stakeholders in het proces/project gewaarborgd.