TSA integrationpeople

Wat is een TSA of een Transitional Service Agreement?

Een TSA kom je tegen bij een Carve Out. Vaak maar niet altijd moeten de afgesplitste activiteiten tijdelijk de “oude moeder”, de verkoper,  nog inhuren voor het uitvoeren van enkele duidelijk gespecificeerde diensten of services. De overeenkomst om deze onderlinge dienstverlening te regelen is een Transitional Service Agreement.

Elementen TSA

Een goede Transitional Service Agreement heeft een aantal voordelen. Partijen weten waar ze aan toe zijn en kennen elkaars contractuele verplichtingen. Belangrijke elementen die verbonden zijn aan een Transitional Service Agreement zijn:

  • Het biedingsproces. Onduidelijke TSA’s zijn funest in het biedingsproces. Het zorgt dat partijen afhaken.
  • De onderdelen en elementen in een TSA.  Een juiste en volledige Transitional Service Agreement geeft beide partijen houvast bij hun onderhandelingen en bij de prijsbepaling van hun deal.
  • Operationele problemen. Slecht uitgewerkte Transitional Service Agreements zorgen voor problemen in de day to day business van koper en verkoper. Hoe kun je dit proces het beste inregelen?
  • De prijsbepaling van de dienstverlening en de stranded costs discussie. Van belang is de vraag “Welke kosten en investeringen zijn terug te verdienen en welke moeten als verloren worden beschouwd?” Een duidelijke geformuleerde TSA kan er toe bijdragen dat hieraan verbonden processen worden aangepast aan de wensen van partijen .
  • Managementstructuur. Er dient een Transitional Service Agreement managementstructuur tussen partijen te worden opgezet. De belangrijkste doelstelling hiervan is dat deze structuren eventuele continuïteitsproblemen moet voorkomen.

Bekijk de uitgebreide informatie over onze carve out dienstverlening of bekijk onze inzichten over carve outs.