120 dagen plan - integrationpeople

Wat is een 120 dagen plan bij een bedrijfsintegratie?

Een 120 dagen plan helpt je om een vliegende start te maken met de integratie. Dit door de “laag hangend fruit” acties direct uit te voeren en voor moeilijkere activiteiten een plan van aanpak, inclusief programmastructuur, programmamanager en governance voor te bereiden en op te stellen.  In het plan is aandacht voor:

  • De visie en de manier waarop de integratie plaats gaat vinden;
  • Het waardebehoud en waardecreatie;
  • De beheersing;
  • Mensen, communicatie, cultuur en competenties.

Eindproduct

Aan het einde van deze periode wordt het integratieplan opgeleverd. Hierin wordt een goede basis gelegd voor de verdere waardebehoud en waardecreatie binnen de organisatie. Het plan hoeft geen 4 maanden te duren. Zij kan korter zijn of langer duren omdat iedere bedrijfsintegratie traject maatwerk is. Immers geen twee bedrijven zijn gelijk.

Bekijk onze diensten voor een uitgebreide beschrijving van deze activiteit.