Er onvoldoende aandacht voor waardecreatie en waardebehoud

Aandacht voor waardecreatie en waardebehoud is belangrijk. Er is, zoals we vaak zien, onvoldoende aandacht voor waardecreatie en waardebehoud. De praktijk leert dat er veel aandacht is voor het afsplitsingsproces, maar dat er onvoldoende aandacht is voor het behouden en verbeteren van de waarde van de onderneming en de af te splitsen onderneming tijdens dit proces.

Oplossing: Aandacht voor waardecreatie en waardebehoud.

De manier waarop de splitsing wordt doorgevoerd is belangrijk. In een ideale situatie is er bij de afsplitsing doorlopende aandacht voor de toekomstige situatie en de succesmogelijkheden voor zowel de achterblijvende als de af te splitsen activiteiten.

synergiebronnen, synergie, waardecreatie, waardebeoud, synergiebridge, aandacht voor waardecreatie en waardebehoud

Hierbij moet gekeken worden naar de waardecreatie mogelijkheden. Te denken valt hierbij aan:

  • de mogelijkheden voor het (verder) ontsluiten van bestaande- en nieuwe markten;
  • het introduceren van nieuwe product- marktcombinaties;
  • het vergroten van het marktaandeel

De focus op Waardebehoud is daarnaast bij een splitsingstraject ook belangrijk. Dit omvat onder andere:

  • Het behouden van belangrijke afzet- en distributiekanalen;
  • dat belangrijke, winstgevende en grote klanten mogen niet verdwijnen of hun heil zoeken bij de concurrentie.
  • Dat de belangrijke kernmedewerkers behouden moeten worden voor de organisatie. Deze mogen geen ontslag nemen en daarmee de organisatie van skills en knowhow ontdoen.

Er hoeft geen optimalisatieslag te zijn doorgevoerd, het is verstandig om hier wel idee├źn over te hebben, zodat de koper hier zelf invulling aan kan geven.