integratie mislukt

Hoe voorkom ik dat de integratie mislukt?

Dat een integratie mislukt is vervelend en kent vaak een aantal problemen. We kunnen in het kort de volgende aanbevelingen geven:

  1. Bekijk de meestgemaakte fouten;
  2. Zorg voor een kritisch massa die de uitgangspunten toetst,
  3. Begin op tijd;
  4. Zorg voor goede guiding principes;
  5. Organiseer een goed programma dat bestaat uit een bedrijfsbrede integratie Due Diligence, een 120 dagen plan en een integratieplan met werkstromen;
  6. Zorg dat u met de alle stakeholders betrokken zijn en voorkom foute boodschappen;
  7. Zorg voor een goede governance;
  8. Zorg voor een onafhankelijke programmaleider met kennis en ervaring met verschillende bedrijfsintegraties;
  9. Doe een gratis online bedrijfsintegratie quick scan;
  10. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek over uw casus. We zorgen er samen voor dat uw integratie niet mislukt.