Visie en benadering

We organiseren binnen het thema visie en benadering  activiteiten rondom de strategische doelstelling. Verder ontwikkelen en beschrijven we het Target Business Architecture Model.  We zorgen voor de passende integratie- of de carve out benadering, initiëren beslissingstrajecten en richten de governance in.