Het uitvoeren van de carve out activiteiten

De uitvoering van een carve out proces is een ingewikkeld traject. Per bedrijfsfunctie of werkstroom moet een detailplanning worden gemaakt over hoe de afsplitsing zal worden uitgevoerd. Vervolgens wordt beoordeeld hoe de integratie met een eventueel aanwezige koper zal moeten verlopen. Deze uitgediepte ‘hotspot analyse’ ligt hieraan ten grondslag.

Nauwkeurige planning

Het goed en volledig uitvoeren van dit carve out proces moet vanaf de 1e dag nauwkeurig worden gepland. Een foute of te late start zal leiden tot het verlies van momentum met vertraging en efficiencyproblemen als gevolg. Deze vertraging zal bovendien negatieve invloed hebben op de in het gebruikte financieel model bepaalde doelstellingen en resultaten.

We kunnen je helpen door het uitvoerend en operationeel carve out projectmanagement van de diverse functionele gebieden uit te voeren, de risico’s te bepalen en deze te beheersen en/of te beperken. Te zorgen dat er voldoende carve out kennis en knowhow beschikbaar is door een carve out manager, een projectbureau in te richten en andere deskundigen, wanneer gewenst, beschikbaar te stellen. Zelfs individuele of teamcoaching behoort tot de mogelijkheden.