Er is onvoldoende aandacht voor de synergie realisatie.

We zien vaak dat een goede onderbouwde inventarisatie van de te behalen synergie ontbreekt. Dit is ook de reden dat dit één van de meest voorkomende integratiefouten is. De bepaling van de synergie baseline, de nulmeting, kort na de closing, vindt meestal niet plaats, waardoor de startsituatie onduidelijk is. Hierdoor kan de aankoopprijs te hoog zijn of kan er in het integratieproces te weinig aandacht voor juiste, volledige en tijdige synergierealisatie zijn en er mogelijk synergievoordelen “gemist” worden.

Oplossing: Aandacht voor de synergie realisatie  tijdens de integratie DD, de voorbereiding, de 120 dagen activiteiten en tijdens het integratieplan

Synergie en haar bronnen van synergie zijn nauw verwant bij bedrijfsintegraties. Synergie is een toename van het concurrentievermogen en de daaruit vloeiende cash flow die groter zijn dan beide bedrijven afzonderlijk naar verwachting kunnen behalen.  In algemene zin blijken deze synergie-, of overnamevoordelen, te kunnen worden ingedeeld in vier groepen of bronnen. Deze zijn:

  1. Integratievoordelen.
  2. Gezamenlijk gebruik van resources.
  3. Overdracht van functionele vaardigheden.
  4. Overdracht van managementvaardigheden.

waardebehoud en waardecreatie, synergiebronnen, synergie, waardecreatie, waardebeoud, synergiebridge, synergie realisatie

Deze synergieën kunnen uiteindelijk in drie soorten worden verdeeld. Deze zijn: revenu-, kosten- en financiële synergieën.  Voor de bovenstaande  bronnen geldt dat deze in een bedrijfsintegratie proces zo snel  als mogelijk is, moeten worden geïdentificeerd en geverifieerd. We toetsen de synergieën op hoofdlijnen in de integratie DD. Tijdens de 120 dagen activiteiten baselinen we de synergieën. Kort na de closing, realiseren we, rapporteren we, en volgen we ook tijdens het opvolgende integratieplan deze synergieën op maandbasis. Dit, zodat niemand zich kan verstoppen achter ‘vage’ cijfers en de feitelijke resultaten van de integratie duidelijk zijn.