stranded costs

De gevolgen voor de moederorganisatie blijven buiten schot.

Het gaat hier over de stranded costs. Als de af te splitsen activiteiten zijn overgedragen, gaat men bij de moederorganisatie vaak over tot de orde van de dag. Men vergeet echter dat er na de overdracht minder dekking is voor de vaste kosten. Dit, omdat een deel van de activiteiten, en dus ook de dekking daarvoor, de zogenoemde stranded costs, is verdwenen.
Ook kan het zijn dat er te veel overheadkosten in de organisatie worden gemaakt vergeleken met de achtergebleven activiteiten. Er is dus een overcapaciteit in overhead. Wat onverwachte financiële tegenvallers oplevert.

Oplossing: Staan de vaste kosten in relatie tot de achterblijvende activiteiten? Voer een stranded costs analyse uit op de overheadkosten.

Ontvlechting gaat meestal gepaard met dissynergie, leidend tot voortdurend hogere kostenniveaus, bijvoorbeeld doordat inkoopcontracten gebaseerd zijn op hogere volumes. Om dit op te lossen kan het management in de aanloop of kort na de overdracht zijn deze kosten te beperken door kostenbesparingen door te voeren. Zij kan natuurlijk ook de hogere kosten accepteren en zorgen voor een vergroting van de omzet waardoor de dekking voor de hogere kosten weer op orde gebracht is.

Advies:

We adviseren deze overcapaciteit kosten, de stranded costs, tijdens het carve out proces te onderzoeken. Dit, zodat een afgeslankte organisatie weer teruggebracht kan worden naar een  kostenniveau passend bij een kleinere omvang.