Post PMI Quickscan

De Post PMI Quickscan- een analyse een jaar na closing

De primaire doelstelling van deze integratie service, de Post PMI Quickscan, is om na ongeveer één jaar een beeld te krijgen hoe de integratie heeft uitgewerkt. Deze scan kost ons een paar dagen en er wordt een standaardaanpak gebruikt. De kernvragen zijn:

  • Wat heeft de integratie opgeleverd?
  • Is dit ook wat er vooraf verwacht werd?
  • Wat kan er verder nog gedaan worden om waarde uit de acquisitie te halen?
  • Welke zaken zouden bij een volgende transactie anders aangepakt moeten worden?

Onderwerpen van de Post PMI Quickscan

De Post PMI Quickscan adresseert onder meer de volgende aspecten:

  • Visie en benadering. We onderzoeken de strategische doelstelling via het Target Business Architecture Model. Verder beoordelen we de integratiebenadering, de beslissingstrajecten en de Governance structuren.
  • Waardebehoud en waardecreatie ontwikkeling. We kijken naar de waardebehoud en de waardecreatie mogelijkheden en beoordelen of deze gebruikt zijn als katalysator voor bredere transformaties. We onderzoeken de synergie mogelijkheden en de manier waarop deze behaald zijn.
  • Beheersing. We vormen ons een beeld over de (financiële en niet-financiële) beheersing en de focus van de organisatie op de verplichte en wettelijke zaken tijdens het integratietraject.
  • Risico’s en risicomanagement. We beoordelen welke risico’s vooraf geïdentificeerd zijn, in hoeverre en hoe deze zich hebben voorgedaan tijdens de integratie, en met welke gevolgen. We beoordelen hoe het risicomanagement was ingericht en toegepast gedurende het integratieproject.
  • Klanten. We kijken terug op het klantretentiemanagement en de klantbeleving in de nieuwe organisatie.
  • Mensen, communicatie, cultuur en competenties. We beoordelen de leiderschapsstructuur van het integratieproces, evenals de nieuwe gebruikte organisatiestructuren. We beoordelen eventueel gemaakte kernafspraken en kijken terug op het retentiemanagement van de kernmedewerkers. Ook proberen we een beeld te vormen van het performance management en eventuele culturele en competentieverschillen en de gebruikte oplossingsrichting. Ook proberen we ons een beeld te vormen van het toegepaste communicatietraject gericht op de verschillende in- en externe stakeholders van de organisatie.

Om de Post PMI Quickscan te kunnen uitvoeren zullen we in teamverband relevante informatie verzamelen over uw geïntegreerde organisatie. Te denken valt o.a. aan het bestuderen van de strategienota, businessplan, rapportages en governance structuren. Daarnaast het voeren van gesprekken met de management teams en als laatste het uitwerken (per werkstroom of per discipline) van de bevindingen en de zaken die verbeterd moeten worden.

Rapportage

Onze inspanning is afhankelijk van de grootte van de organisatie en kan meestal in iets meer dan een week bereikt worden. Het eindproduct is een document met een aantal doelgerichte aanbevelingen of conclusies, toegelicht in een managementworkshop van 2 uur. De aanbevelingen en conclusies zijn vooral gericht op het reduceren van de vastgestelde integratieweeffouten en op snelle verbeteringen en aanbevelingen voor toekomstige integraties. Het vergroten van de economische waarde van de organisatie staat hierbij centraal.

We kunnen voor deelonderwerpen de expertise van onze competentiepartners inzetten