post-closing condities SPA integrationpeople

Wat is de relevantie van post closing condities in een SPA?

De post closing condities zijn bij een Share Purchase Agreement (SPA) van groot belang. Een SPA is een opgestelde overeenkomst. Zij heeft als onderwerp de (ver)koop van aandelen tussen koper en verkoper. De SPA is het sluitstuk van onderhandelingen over de (ver)koop van een onderneming.

In de Share Purchase Agreement kunnen zaken opgeschreven zijn die tijdens de integratie van de onderneming van belang zijn en daarom een plaats verdienen in de integratie. Bijvoorbeeld een Earn-Out regeling. De integratie organisatie moet zorgen dat er in overeenstemming met deze contractuele bepalingen gehandeld wordt.

In sommige gevallen zijn de SPA bepalingen zo opgeschreven dat deze voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zijn ze zo geformuleerd dat deze de integratie- of de integratiesnelheid negatief beïnvloeden.

Zorg daarom dat er van tevoren eenduidige post-closing condities in de SPA worden opgenomen.