stappenplan , ontvlechtingsscenario

Een ontvlechtingsscenario is vaak nodig.

Het verkeerde ontvlechtingsscenario respectievelijk de verwachting dat de ontvlechting direct geregeld is en dat de ontvlechte activiteiten direct kunnen worden opgenomen in de organisatie van de koper is een van de fouten die we vaak tegen komen. Frustratie en waardeverlies bij en voor de koper is vaak het gevolg.

Oplossing: Onderzoek het gewenste ontvlechtingsscenario.

De ene ontvlechting is de andere niet. De strategische redenen om te ontvlechten bepaald de ontvlechtingsvorm.  In algemene zin komen we een aantal fases in deze ontvlechting tegen. Deze zijn:

  • Fase A. Niets is afgesplitst. De organisatie en de activiteiten zijn volledig geïntegreerd. Dit is vaak de vertreksituatie. Alle onderdelen zijn nog in de onderlinge samenhang volledig geïntegreerd. Daarbij moet gedacht worden aan ICT, HR, Huisvesting. Marketing, Verkoop, Finance, et cetera. In deze situatie moet er ook een SLA en governance structuur worden ingericht met gebruikelijk overleg over de kwaliteit, kosten van de dienst en operationele zaken. Deze structuur dient ook de voorgang van de afbouw te bewaken.
  • Fase B. Business Unit vorming. Hierbij zijn enkele activiteiten overgedragen aan het nieuwe management. Er is sprake van een vaak ook fysiek, afgezonderde Business Unit. Er vindt een geleidelijke transitie van integratie naar volledige separatie plaats.
  • Fase C. Er wordt bestuurd op afstand, at arms’ length. Hierbij is er sprake als de afgesproken diensten zijn overgedragen aan het nieuwe management, De Raad van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor alle activiteiten. Vaak gebruikt de divisie een subholding met stafafdeling om har onderdelen aan te sturen. De stafafdelingen hebben enige afstemming met de concern stafafdelingen. Er bestaan TSA’s voor de nog niet overdragen diensten.
  • Fase D. De organisatie is een Zelfstandige of de Stand Alone organisatie. Hierbij is er sprake als de verkochte diensten volledig zijn overgedragen aan het nieuwe management, de gesepareerde entiteit volledig eindverantwoordelijk is en de regie voert over de ingekochte (en door de moeder)uitgevoerde diensten en een volledig juridisch en statutair ondersteunde entiteit heeft.
  • Fase E. “To be” situatie, dit betreft de gewenste volledig gesepareerde eindsituatie. Hierbij is er sprake als alle diensten zijn overgedragen, alle tijdelijke contracten zijn afgebouwd met uitzondering van de Langdurige Commerciële contracten (LTA’s), het  personeel is overgedragen en de afgesplitste organisatie een eigen strategie, planning, besturing, rapportage, financiering, etc. heeft.

Conclusie

Complexe carve out projecten kunnen deze verschillende ontvlechtingsscenario’s doorlopen, meer eenvoudige cases kunnen fase B en C bijvoorbeeld overslaan. Ieder geval is uniek.