Medewerkers community

Door tijdens het integratieproces actief naar de medewerkers te luisteren en te acteren, ontstaat inzicht in de angsten, beleving en verwachtingen van de mensen en kan dit ook worden beïnvloedt. Het gaat tenslotte om hun werk, zekerheid en hun toekomst.

Wat is het?

De medewerkers krijgen een stem via de medewerkers community. Medewerkers uit de verschillende bloedgroepen geef je een stem, door ze tijdens het integratieproces samen te brengen in een virtuele medewerkers community. Belangrijk hierbij is een goede balans in de vertegenwoordiging van beide organisaties.

Veiligheid staat voorop

Het gesprek vindt plaats op een besloten en beveiligd platform onder leiding van een onafhankelijke en professionele externe moderator. Deze:

  • draagt namens de integratieorganisatie, de thema’s en onderwerpen aan.
  • stelt dieptevragen
  • daagt deelnemers uit om met een terugkoppeling en eventueel oplossingen te komen.

Deelnemen kan met vermelding van naam maar desgewenst ook anoniem. De veiligheid voor de medewerkers over hun uitingen en inbreng wordt daarmee gegarandeerd.

Er worden diverse onderzoekstechnieken ingezet, passend bij het thema. Van ieder thema wordt periodiek een korte inzichtelijke rapportage voor de integratie organisatie gemaakt die ook in de community wordt terug gekoppeld. De rapportage maakt duidelijk welke stappen gezet kunnen worden om op het thema te verbeteren. De integratie kan hiermee effectief worden versneld. Deze communicatieaanpak is onderdeel van het integrale communicatieplan.

Duur van de medewerkers community

De medewerkers community is bedoeld voor de integratieperiode. Deze omvat de 120 dagen periode en de integratieplanning, een periode van 1 a 1.5 jaar. Na deze periode kan de community desgewenst voor andere thema’s worden voortgezet.

Wat zijn de ingebrachte thema’s bij een medewerkers community?

Relevante thema’s zijn onder meer:

  • Communicatie naar medewerkers; wanneer, wat vind men van de tone of voice van de communicatie-uitingen gedurende het integratieproces
  • Kennismaking van de verschillende organisaties met hun verschillende bedrijfsculturele achtergronden.
  • Duurzame integratie van de bedrijven, hoe, waarom en wanneer? Wat zijn de guiding principles?
  • Resultaten van de cultuurscan bespreken en daarop acties en initiatieven bedenken
  • Waardecreatie en innoveren: Waar zien medewerkers kansen en verbetermogelijkheden? Begrijpen waar er van elkaar te leren valt. Wat is nodig om kennisoverdracht te bereiken?
  • Waardebehoud. Waar zien de medewerkers de belangrijkste risico’s voor het verliezen van bedrijfswaarde en wat kan ertegen gedaan worden?
  • Organisatiespecifieke thema’s zoals bijv de huisvesting, catering, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, et cetera.

Wat is de toegevoegde waarde bij een integratie?

Door de community krijgen medewerkers tijdens de integratie een stem. Dit zorgt voor meer verbinding en steun in plaats van problemen. De nieuwe organisatie wordt sterker door te profiteren van relevante, waardevolle terugkoppeling van de werkvloer en kan hiermee bestaande de onderhanden integratie met nieuwe producten, diensten en processen verbeteren.

Dit onderdeel is geschikt voor integratie met meer dan 200 medewerkers. We kunnen voor dit deelonderwerp de expertise van onze competentiepartners inzetten.