de rol van de Raad van Commissarissen bij een integratie, integrationpeople.nl

Wat is de integratierol van de Raad van Commissarissen?

De rol van de Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen bij integratie is dat zij in het kader van hun risicomanagement kritisch en met de nodige kennis de bestuurders bevragen over de acquisitie en de opvolgende integratie. Verder bestaat hun rolinvulling eruit dat zij de bestuurders voor deze beide onderwerpen met raad en daad terzijde staan, zonder hierbij op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. De RVC leden hebben dus een basale kennis nodig over de best practises en de faalfactoren bij integraties.

Rol van de Raad van commissarissen vormgegeven via een acquisitie- en integratiedraaiboek.

Vaak wordt gebruik gemaakt van een binnen de onderneming beschikbaar acquisitie- en integratie draaiboek. Dit draaiboek functioneert bij de integratierol van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht als een belangrijk risicomanagement model bij het beoordelen van de activiteiten rondom acquisities en integraties.

Lees hiervoor een artikel over leiderschap en toezichthouders , een artikel over het vroegtijdig starten van de activiteiten bij een integratie en een artikel over een goed ingerichte buy and build strategie.

Op deze manier kan de integratierol van de Raad van Commissarissen bij een integratie een betekenisvolle zijn.