Het integratieprogramma met duidelijke werkstromen

Het integratieprogramma is een belangrijk onderdeel van onze integratie services en heeft duidelijke werkstromen. De integratiemanager werkt met een integratieprogramma.

Het integratieprogramma is het eindresultaat van de 120 dagen activiteiten en moet gericht zijn op het bereiken van de strategische integratiedoelen. De werkstromen ondersteunen op hun deelgebieden deze strategische doelen. Het programma is een gedetailleerde maar heldere route naar resultaat.

integratieprogramma, integrationpeople

Het is aan de programmamanager, in combinatie met de uitvoerende werkstroommanagers, om de integratie, met al zijn hobbels en problemen, naar het eindresultaat te brengen. Flexibiliteit en doelgerichtheid is daarom geboden. Een belangrijk onderdeel van de gebruikelijke integratie- en werkstroomrapportage is de monitoring en de realisatie van de synergieresultaten.

Bij grotere integraties wordt het programma ondersteund door een projectmanagementoffice (PMO) en bijbehorende projectmanagement en collaboration tools.